Cesta zákazníka - statistiky a vyhodnocování

Nejdůležitější část Cesty zákazníka je vyhodnocení její úspěšnosti. Tedy to, jak se vám daří prodávat. Díky jednotlivým částem zde vidíte, kolik návštěvníků přišlo na váš web a jak pokračovali vaší Cestou zákazníka dále. Snadno tak odhalíte slabá místa, na která je potřeba soustředit svoji pozornost, nebo můžete lépe optimalizovat placenou reklamu. Níže si vysvětlíme, co které číslo znamená.

Upozornění

Počítání statistik je v administračním prostředí vypnuto, aby nebyly zkresleny výsledky při tvorbě Cesty zákazníka. Pokud chcete Cestu zákazníka otestovat, je potřeba se na ni podívat v anonymním okně, nebo v jiném prohlížeči, kde nebudete přihlášeni do administrace webu.

Prostřední část s výpisem jednotlivých stránek

V této části vidíte přesný přehled o tom, odkud přišli návštěvníci do vaší Cesty zákazníka, kolik z nich pokračovalo a jak daleko a kolik nakoupilo. 

 • V horní části můžete najít zdroje návštěvnosti, které si můžete vytvořit a nadefinovat pomocí UTM parametrů. Pod každým zdrojem návštěvnosti vidíte, kolik unikátních návštěvníku přišlo z tohoto zdroje.
 • V každém kroku (stránce) cesty zákazníky vidíte, kolik celkem danou stránku navštívilo unikátních návštěvníků.
 • Pod každou stránkou vidíte procento a počet návštěvníků, kteří pokračovali na další stránku v cestě zákazníka. Procento říká, kolik procent návštěvníku této stránky pokračovalo v cestě zákazníka dále.
 • V levé části vidíte počet návštěvníků, kteří vstoupili na stránku nebo stránky daného kroku.
 • V pravé části vidíte procento z celkového počtu návštěvníků, kteří vstoupili na stránku nebo stránky daného kroku.

Upozornění

Tyto statistiky jsou vázány konkrétní stránky, nikoliv na kroky Cesty zákazníka. Proto pokud někde v cestě zákazníka změníte stránku, může mít tato změna vliv na statistiky.

Pravý sloupec

 • Celkové tržby této konkrétní Cesty zákazníka - díky tomu víte přesně, kolik peněz vám tato cesta přinesla.
 • Celkový počet návštěvníků této Cesty zákazníka -  kolik unikátních návštěvníků celkem navštívilo tuto cestu zákazníka.
 • Počet kontaktů - počet unikátních e-mailových adres, které se uložily do vaší databáze kontaktů.
 • Počet prodejů - kolikrát u vás zákazníci vyplnili a objednávkový formulář a zakoupili tak váš produkt.
 • Počet upsellů a mini upsellů - počet prodaných doplňkových produktů.
 • Průměrná objednávka - celková hodnota objednávek, včetně upsellů a mini upsellů, děleno celkovým počtem objednávek.
 • Výnos / návštěva - celkový výnos Cesty zákazníka děleno počtem všech návštěvníků.
 • Výnos / kontakt - celkový výnos Cesty zákazníka děleno počtem kontaktů uložených do databáze skrz danou cestu zákazníka.

Filtrování statistik

Úspěšnost Cesty zákazníka lze vyhodnocovat i v různých časových úsecích. Můžete tak pozorovat, jak se na vaší Cestě zákazníka projevilo testování, jak se vám dařilo minulý týden, minulý měsíc, včera a jak se vám daří dnes. 

Zobrazované období nastavte vpravo nahoře kliknutím na roletku s výběrem možností.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.