Export/Import stránek

V praxi může nastat situace, že budete potřebovat přenést obsah stránky na jiný web v rámci Miowebu. S tím vám pomůže exportování stránky, a to uvítáte zejména proto, že nebudete muset celou stránku a obsah tvořit znova.

Export a následný import stránky uděláte takhle: Stránka > Exportovat.

Po kliknutí na pokyn Exportovat stránku se její obsah a lokální nastavení vzhledu stáhne jako soubor ve formátu ZIP, a to rovnou do vašeho počítače. V případě, že je někde na stránce použito defaultní nastavení vzhledu, např. písma, převezme se to z cílového webu.

Stažený .zip soubor nikdy nerozbalujte.

Nyní budeme stránku vkládat (importovat) stránku na druhý web. V administraci Miowebu zvolte Přidat > Stránku.

Na záložce Nová stránka vyplníte název stránky, URL, případně vyberete nadřazenou stránku. 

Z přehledu šablon, který najdete dole na stránce, zvolíte poslední ikonu nazvanou Importovat a níže kliknete na pokyn Zvolit soubory. Z počítače vyberete uložený soubor ZIP a celou akci dokončíte kliknutím na tlačítko ULOŽIT.

Po uložení se vám zobrazí daná stránka s celým obsahem. A takto importovanou stránku můžete samozřejmě dál upravovat podle libosti. 
Pracujete s ní stejně jako s jakoukoli jinou, nově vytvořenou stránkou webu.

cw 3.0