Jak přejít z jiného systému na Mioweb

Pokud již máte web vytvořený v jiném systému a přejete si nyní váš web přesunout do Miowebu, je jedinou cestou, jak přesun provést, celý obsah původního webu znovu v Miowebu vytvořit. 

Přesun pomocí exportu, nahrání zálohy apod. není možný z důvodu rozdílnosti použitých kódů a šifrování dat v Miowebu.

Přesun by byl možný pouze v případě, že původní i nový web je vytvořený v Miowebu.

Stejné pravidlo platí i opačně, tedy přesun webu z Miowebu do jiného systému. Opět, platí, že web, vytvořený v Miowebu, bude fungovat opět pouze v Miowebu, nikoliv v jiném systému.