Práce s elementy

Jakmile vytvoříte řádek s požadovaným členěním, můžete začít vkládat jednotlivé elementy, kterými vytvoříte samotný obsah stránky.

Klikněte na tlačítko Přidat element.

Z nabídky elementů vyberte požadovaný element.

Více o jednotlivých elementech najdete zde

S vloženým elementem můžete dále pracovat. Po najetí na element se vám zobrazí ikony na úpravu.

  Tažením myší můžete element přetáhnout na jiné místo na stránce.

Pomocí tužky se dostanete do editace elementu, kde jej můžete upravit stejným způsobem, jako když jste jej vytvářeli.

Slouží k úpravě velikosti, odsazení elementu od horního či dolního okraje řádku, zpoždění zobrazení či doplnění jedné z animací. Také zde můžete zvolit skrytí na mobilních zařízeních.

Slouží ke kopírování elementu - zkopírovaný element se vytvoří pod elementem, který kopírujete.

Slouží k odstranění elemenu - smazaný element již není možné obnovit.