Nastavení názvu a sloganu webu

Každý web by měl mít svůj název a popisek. V Miowebu jim vdechnete život přes  Nastavení (ozubené kolečko) v horním panelu. Poté v kategorii WEB zvolte Nastavení > Základní nastavení.

Jste v části, kde nastavujete  Název webu a Popis webu. Nezapomeňte dole na stránce uložit změny


CW 3.0