Práce s elementy

Jakmile vytvoříte blok s požadovaným členěním, můžete začít vkládat jednotlivé elementy, jimiž vytvoříte samotný obsah stránky.

Z panelu vlevo si vyberte dlaždici elementu, tam ji uchopte a přetáhněte do obsahu stránky. Rozbalí se několik pruhů v místech, kam je možné element umístit. Element přetáhněte na pruh, který zmodrá, a to vám značí, že můžete element pustit a v místě pruhu se vybraný element vnoří.

U elementu můžete dělat další úpravy. Když na něj najedete, objeví se v jeho pravém horním rohu tzv. kontextové menu. Význam jednotlivých ikonek si vysvětlíme níže.

Ikona šipek do stran (přesun) - Jestliže uchopíte element za tuto ikonu, můžete ho přesunout na jiné libovolné místo. Musí však pořád jít o místo, které je vyznačené pruhem. 

Ikona tužky (editace) - ikona pro editaci elementu. Nastavení se poté objeví v levém panelu. Nastavení je také u některých elementů možné aktivovat pouhým kliknutí do prostoru elementu.

Ikona dvou čtverců (Duplikace) - Vytvoří kopii elementu, která se umístí pod první element, a ten pak přesunete třeba na jiné místo.

Ikona koše (Smazání) - Smaže element. Před smazáním budete ještě dotázáni, jestli to opravdu tak chcete.

CW 3.0

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás