Evergreen členské sekce 2.0

V členské sekci máme možnost nastavit, že se určité stránky, např. jednotlivé lekce, budou klientům zobrazovat až v předem určený čas, nikoli ihned po zakoupení produktu, zpravidla kurzu. Využijeme například u on-line kurzů, kdy chceme, aby se jednotlivé lekce zobrazovaly postupně v průběhu kurz, nikoli všechny najednou po vstupu do kurzu.

Jednotlivé lekce či kroky se tak mohou zobrazovat po jednotlivých týdnech či dnech, postupně, jak kurz probíhá.

Máme zde dvě možnosti postupného zobrazování - po X dnech od registrace nebo v určený datum.

Odkrývání po nastaveném počtu dnů od registrace je vhodné zvolit, pokud se mohou lidé do kurzu hlásit průběžně a není tedy dán jednotný termín konání kurzu.

Zveřejňování v konkrétní dny pak můžeme zvolit u programu, který startuje všem klientům ve stejný čas.

Nastavení v členské sekci provedeme následovně.

Na stránce, kterou chceme zpřístupnit až po určité době, zvolíme v boční ovládací liště nastavení stránky>členská stránka

Zde v části evergreen vyplníme, po kolika dnech od registrace má být stránka přístupná nebo konkrétní datum.

Mám ještě možnost nastavit, zda budoucí lekce/stránky mají být pro klienty viditelné, ovšem bez možnosti rozkliknutí, nebo zda nemají být viditelné vůbec.

V horní liště zvolíme členská sekce>správa členských sekcí

Zde najdeme oddíl EVERGREEN.

Pokud zaklikneme volbu Skrýt nezveřejněné stránky, nebudou stránky dopředu viditelné, ale zobrazí se až v daný čas. Pokud necháme pole nezakliknuté, budou klienti budoucí lekce vidět, ale nebudou moci zobrazit jejich obsah.

Ukázka zobrazování

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.