A/B testování dvou verzí stránky

A/B testování slouží k tomu, abyste mohli otestovat, která z minimálně dvou stránek lépe funguje a dovádí návštěvníky na cílovou stránku.

Využijete to např. u stránek pro magnet (např. e-book zdarma), nebo když chcete zjistit, která verze stránky z několika různých lépe konvertuje, tedy u které z nich lidé víc reagují na výzvu k akci (zpravidla vyplnění formuláře).

Než se pustíme do nastavení, připravte si minimálně tři stránky:

  1. A stránka – varianta vstupní stránky
  2. B stránka – varianta vstupní stránky
  3. Cílová stránka – stránka, kam chceme zákazníka dostat

V levém panelu zvolte  STRÁNKA > A/B testování.

Zde nastavte cílovou stránku, tedy stránku, na kterou má návštěvník z přijít, a alternativní stránku, případně stránky, se kterými se bude porovnávat jejich úspěšnost v provedené akci. Pokud nepovolíte možnost "Umožnit nepřímou konverzi", bude se v rámci konverze brát pouze ten případ, kdy zákazník přejde ze vstupní stránky přímo na cílovou stránku. Pokud přejde ze vstupní stránky na další stránku a z této další stránky na cílovou stránku, konverze se nezapočítá. Pokud by byly nepřímé konverze povolené, konverze se započítá.

Příklad, jak to funguje

Návštěvník je na stránce www.mujweb.cz/ebook-zdarma a vy chcete, aby si e-book stáhl a dostal se tak z této stránky na stránku www.mujweb.cz/ebook-zdarma/dekovaci.

Na stránce www.mujweb.cz/ebook-zdarma zvolte Stránka > Nastavení stránky > A/B testování a jako cílovou stránku zadejte www.mujweb.cz/ebook-zdarma/dekovaci.

Dále nastavte alternativní stránku, tedy druhou stránku, která bude opět umožňovat stažení e-booku, ale bude mít například jiný vzhled nebo obrázek e-booku. Tu zadáte pomocí tlačítka Přidat stránku. Můžete zvolit i více stránek, které se pak budou návštěvníkům náhodně zobrazovat.

Ve výsledku testování uvidíte, která ze stránek má největší úspěšnost v připravené akci.

cw 3.0