Propojení webu s Google Tag Managerem

Google Tag Manager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Jeho princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a pak se už prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy. V tomto návodu vám ukážeme, jak Google Tag Manager do Miowebu vložit. 

Jak propojit stránku s GTM

K propojení budete potřebovat ID kontejneru, které naleznete zde. ID si zkopírujte.

Nyní přejděte do Miowebu do Nastavení > Propojení aplikací.

V zobrazené nabídce klikněte na Google Tag Manager.

Do zobrazeného pole vložte ID kontejneru, které jste si zkopírovali, a klikněte na Uložit.

Datová vrstva

Datová vrstva slouží k předávání dat mezi webem a dalšími aplikacemi, jako je například Google Tag Manager.

Globální proměnné

Následující proměnné se propisují na všechny stránky webu.

 • ad_consent - informace o souhlasu s marketingovými cookies 
  • granted - návštěvník souhlasil
  • denied - návštěvník nesouhlasil
 • analytics_consent - informace o souhlasu se statistickými cookies 
  • granted - návštěvník souhlasil
  • denied - návštěvník nesouhlasil
 • homePage - udává, zda je daná stránka domovská (úvodní)
  • 1 - jedná se o domovskou stránku
  • 0 - nejedná se o domovskou stránku
 • pageType - informace o typu aktivní stránky
  • page - běžná stránka webu
  • article - článek blogu
  • blogCategory - výpis článků vybrané kategorie blogu
  • blogTag - výpis článků s konkrétním štítkem
  • author - detail autora blogu
  • blogHome - úvodní stránka blogu
  • search - vyhledávání v článcích blogu
  • 404 - neexistující stránka
  • eshopHome - domovská stránka e-shopu
  • eshopCategory - kategorie e-shopu
  • productDetail - detail produktu
  • cart - stránka košíku
  • purchaseContact - krok nákupního procesu e-shopu, kde zákazník vyplňuje svoje údaje
  • purchaseShipping - krok nákupního procesu e-shopu, kde zákazník vybírá způsob dopravy a platby
  • purchaseSummarize - poslední krok nákupního procesu e-shopu se souhrnem objednávky
  • purchaseThankYou - děkovací stránka po provedení objednávky

Lokální proměnné

Následující proměnné se propisují pouze na konkrétních stránkách, které jsou uvedené u dané proměnné.

 • pageInfo - obsahuje obecné informace o dané stránce
  • id - obsahuje interní ID dané stránky
  • name - obsahuje název dané stránky / produktu
   • u výpisu článku vybrané kategorie blogu obsahuje název kategorie
   • u výpisu článků s konkrétním štítkem vypisuje název štítku
   • u autora blogu obsahuje jméno daného autora
   • u kategorie e-shopu propisuje název dané kategorie
  • categories - propisuje se v detailu produktu - jsou zde uvedeny kategorie, do kterých je produkt zařazen
  • priceVat - propisuje se v detailu produktu - jedná se o cenu produktu vč. DPH
  • price - propisuje se v detailu produktu - jedná se o cenu produktu bez DPH
  • tax - propisuje se v detailu produktu - hodnota DPH u daného produktu
  • hasVariants - propisuje se v detailu produktu - informace o tom, zda má produkt varianty, či nikoliv
  • code - propisuje se v detailu produktu - evidenční kód produktu
  • tato proměnná se nepropisuje na úvodní stránce blogu, ve vyhledávání na blogu, na stránce 404 a na domovské stránce e-shopu
 • searchFor - ve vyhledávání v článcích blogu obsahuje hledaný výraz
  • propisuje se na stránce vyhledávání v e-shopu
 • currency - vypisuje výchozí měnu e-shopu
  • propisuje se na domovské stránce e-shopu, na stránce kategorie e-shopu, na detailu produktu a v jednotlivých krocích nákupního procesu
 • cartCurrency - obsahuje měnu košíku
  • propisuje se na domovské stránce e-shopu, na stránce kategorie e-shopu, na detailu produktu a v jednotlivých krocích nákupního procesu
 • cart - obsahuje seznam produktů umístěných do košíku
  • id - interní id produktu
  • code - evidenční kód produktu
  • quantity - počet kusů umístěných do košíku
  • propisuje se na domovské stránce e-shopu, na stránce kategorie e-shopu, na detailu produktu a v jednotlivých krocích nákupního procesu

Spouštění skriptů v závislosti na cookie liště

Google Tag Manager sám o sobě cookie soubory neukládá

Cookies mohou ukládat nástroje, které jsou skrze GTM přidané. Tyto nástroje by měly reagovat na proměnné, které se generují do datové vrstvy GTM. 

V rámci datové vrstvy jsou zde k dispozici proměnné ad_consent a analytics_consent, díky kterým je možné identifikovat, zda návštěvník souhlasí s marketingovými a statistickými cookies. Podle těchto proměnných je možné následně nastavit chování daných skriptů v závislosti na ukládání cookies souborů.

Přejděte do prostředí GTM a v levém menu klikněte na Proměnné.
V sekci Proměnné definované uživatelem klikněte na Nová.

V novém okně vlevo nahoře zvolte název proměnné. Proměnné doporučujeme pojmenovávat stejně, jako jsou uvedené v datové vrstvě. Zde si ukážeme, jak přidat proměnnou ad_consent, která předává informace o souhlasu s marketingovými cookies.

Nyní klikněte na ikonku tužky a zvolte Proměnná datové vrstvy.
Do názvu proměnné vyplňte opět ad_consent a klikněte na Uložit.

Stejný postup zopakujte u proměnné analytics_consent.
Jakmile proces dokončíte, proměnné uvidíte v sekci Proměnné definované uživatelem.

Nyní v levém menu klikněte na Pravidla a zde klikněte na tlačítko Nové

V tomto návodu si ukážeme nastavení pravidla, které zajistí, že vložený skript se bude zobrazovat na všech stránkách za předpokladu, že jsou marketingové cookies povolené.

Nyní si tedy pravidlo pojmenujte. My jsme si pravidlo pojmenovali po názvu proměnné a hodnotě, při které se bude skript spouštět, tzn. "ad_consent = granted". 

Jakmile budete mít název zadaný, klikněte na ikonku tužky a zvolte Zobrazení stránky.

Nyní zvolte možnost Některá zobrazení stránek a nastavte, že toto pravidlo se má spustit, pokud proměnná ad_consent obsahuje výraz granted.

Nyní klikněte na tlačítko Uložit a postup vytvoření pravidla opakujte pro proměnnou analytics_consent.

Nyní pokud chcete nějakou značku spouštět pouze za předpokladu, že jsou povolené marketingové nebo statistické cookies, je potřeba k ní toto pravidlo přidat. Ukážeme si, jak u značky nastavit, aby se spouštěla pouze za předpokladu, že jsou marketingové cookies povoleny.

V levém menu zvolte Značky a klikněte na název značky, u které toto chcete nastavit.

Sjeďte níže a u sekce Spouštění klikněte na ikonku tužky a vyberte pravidlo ad_consent = granted.

Změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit. Spouštěcí pravidlo nyní vidíte v seznamu značek.

Jakmile máte toto nastaveno, stačí změny v rámci GTM publikovat kliknutím na tlačítko Odeslat.

Zde vyplňte název publikované verze a popis provedených změn a klikněte na Publikovat.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás