Migrace e-mailové schránky k Email Profi

Rozhodli jste se, že chcete e-mailovou schránku přesunout k Email Profi? Pokud ano, zde najdete návod, jak migraci schránky včetně obsahu provést. Postupujte podle kroků, které jsou zmíněné níže.

Registrace

Abyste mohli tuto službu využívat, je potřeba mít u Seznamu vytvořený účet, který bude sloužit pro správu schránek ve službě Email Profi. Pokud ho vytvořený nemáte, vytvořte si ho zde.

Přidání domény

Nyní se přihlaste (odkaz) a přejděte na přidání nové domény do služby Email Profi - odkaz zde. Zde vyplňte doménu, ke které se e-mailové schránky, které chcete migrovat, vztahují, potvrďte obchodní podmínky a zvolte, že již doménu vlastníte. Následně klikněte na tlačítko Pokračovat.

V tomto kroku bude potřeba u domény odstranit z DNS záznamů MX záznamy Miowebu a přidat MX záznamy služby Email Profi podle podkladů, které se Vám zobrazily. 

Mám doménu u Miowebu

Přejděte do zákaznické sekce Miowebu a zde do sekce Moje weby (odkaz). Najděte zde doménu, u které schránky chcete migrovat a u tohoto webu klikněte na tlačítko Správa webu. V pravém sloupci zvolte Změnit DNS. Nyní odstraňte všechny záznamy typu MX pomocí ikonky popelnice a přidejte DNS záznamy Seznamu

Při přidávání je potřeba myslet na to, že v poli hodnota musí být číslovka s prioritou, mezera a adresa serveru (viz níže). Po provedení změn je potřeba vyčkat 60 minut, než se změny v DNS záznamech projeví.

Jakmile budete mít DNS záznamy nastavené, klikněte  v prostředí Email Profi na tlačítko Pokračovat.

Mám doménu u externího registrátora

V tomto případě je potřeba přejít do administrace registrátora domény, v tomto prostředí najít editaci DNS záznamů a zde MX záznamy Miowebu odstranit a přidat MX záznamy služby Email Profi podle podkladů, které se zobrazily v aktuálním kroku.

Jakmile budete mít DNS záznamy nastavené, klikněte v prostředí Email Profi na tlačítko Pokračovat.

Přidání nové schránky a migrace dat

V odkazu zde klikněte na organizaci, pod kterou je vedena doména, u které chcete schránky migrovat.

V dalším kroku klikněte na Přidat novou schránku nebo na Vytvořit první schránku, pokud ještě žádnou schránku vytvořenou nemáte.

V dalším kroku vyplňte jméno nebo název firmy (pod tímto jménem bude schránka viditelná příjemcům Vašich e-mailů), uživatelské jméno (část e-mailové adresy před pomlčkou) a heslo a zvolte, že chcete obsah přenést z jiné schránky. Následně klikněte na Pokračovat dále.

V dalším kroku zvolte, z jaké schránky chcete obsah importovat. V našem testovacím případě máme vytvořenou u Miowebu schránku info@mioweb-test.cz, kterou jsme si vytvořili i v Email Profi a do nově založené schránky chceme importovat obsah ze schránky u Miowebu. Vyplníme tedy info@mioweb-test.cz. Následně klikněte na tlačítko Pokračovat.

V dalším kroku zadejte heslo, kterým jsme se ke schránce u Miowebu přihlašovali. Do adresy serveru zadejte "imap.miowebmail.cz", port zvolte 993 a nastavte, že server vyžaduje zabezpečení SSL. Následně klikněte na Pokračovat.

Pokud jste zadali všechny údaje správně, zobrazí se informace, že byl import zahájen. Nyní už je potřeba pouze vyčkat na dokončení.

Správu vytvořených schránek v této službě najdete zde. Do vytvořené schránky u služby Email Profi se můžete přihlásit zde a zkontrolovat, zda byl import dokončen

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás