Lze MioWeb propojit i s jiným e-mailingovým nástrojem než SmartSelling?

Ano, MioWeb lze propojit také se systémy GetResponse, MailChimp,  a AWeber. Propojení zadáte přes Nastavení > Propojení aplikací.

Formuláře z jiných zdrojů lze pak vložit pomocí HTML kódu do elementu HTML.