Jak na webu vytvořit dalšího uživatele/správce?

Pokud chcete k tvorbě webu přizvat své kolegy, můžete jim vytvořit jejich vlastní účty, díky kterým budou moci upravovat váš web.

V administraci vašeho webu klikněte na symbol W v pravém horním rohu obrazovky, následně v levém menu klikněte na Uživatelé > Vytvořit uživatele.

Do formuláře vyplňte požadované údaje a z rozbalovací lišty u úrovně zvolte roli, jakou bude daný člověk zastávat. (více o jednotlivých rolích najdete níže). Vytvoření nového uživatele potvrďte kliknutím na modré tlačítko Vytvořit nového uživatele.

Pro oprávnění upravovat web přidělte roli Šéfredaktor nebo Administrátor.

Popis uživatelských rolí:

Administrátor

Má plné oprávnění k administraci webu. Může přidávat či upravovat další uživatele. Zvažte proto, komu takové oprávnění udělíte.

Šéfredaktor

Nemá přístup k pluginům, šablonám, nebo widgetům, ale může spravovat kategorie, média, články, odkazy, komentáře a editovat obsah v MioWebu.

Redaktor

Redaktor může vytvářet, publikovat a mazat své vlastní články. Také může nahrávat média a může mazat to, co dříve nahrál. Také může moderovat komentáře u jeho postů. Nemá, na rozdíl od šéfredaktora, přístup k obsahu ostatních uživatelů. Také nemůže vytvářet stránky. Pro administraci je třeba po přihlášení za url dopsat /admin

Spolupracovník

Spolupracovník má k dispozici vytváření, úpravu a mazání vlastních, doposud neuveřejněných článků. Každý článek, který napíše, nebude publikován a musí jej schválit šéfredaktor. Často se používá tato úroveň oprávnění, pokud chcete mít absolutní kontrolu nad tím, co se na webu publikuje. Důležité je, že spolupracovník nemá přístup do médií a pokud chce do článku vložit nějaký obrázek, musí požádat o pomoc šéfredaktora. Pro administraci je třeba po přihlášení za url dopsat /admin

Člen a Návštěvník

Uživatelské role Člen a Návštěvník standardně nemají oprávnění pro přidávání a editaci článků. Pokud vytváříte nového autora článků pro svůj blog, je potřeba vybrat některou z předešlých úrovní.