Hlavička webu 3.0

V tomto návodu si ukážeme, jak nastavit hlavičku webu. Hlavička webu změní všechny hlavičky na všech stránkách, které používají globální nastavení a mají tedy nastaveno používat "Hlavičku webu".

Existují dvě cesty, jak si hlavičku webu editovat:

1. Možnost: V horním panelu zvolíme záložku nastavení (ikona se třemi vodorovnými linkami). Po kliknutí se nám zobrazí nastavení webu a dalších částí. V kategorii WEB zvolíme záložku "Vzhled" a poté "Hlavička webu".

2. Možnost: Druhou možností jak editovat hlavičku webu je přes nastavení stránky. Zde v základním zobrazení nad výběrem elementů klikněte na záložku "STRÁNKA" dále "Vzhled stránky" a "Hlavička stránky". Nyní pokud zaktivujete záložku "Hlavička webu" budete používat na dané stránce globální hlavičku a taktéž jí odsud můžete editovat.

Obě možnosti nabízí stejné nastavení. Výhodou druhé možnosti je, že většinu změn vidíme ihned na stránce.


Box „LOGO“

Logo nastavujete hned v prvním boxu. Můžete nastavit buďto obrázkové logo, tj. že si do MioWebu nahrajete vlastní logo ve formátu .jpg nebo .png nebo zvolíte textové logo a logo napíšete jako text.

V případě textového loga můžete zvolit ještě jeho font, barvu a samozřejmě velikost.

Obrázkové logo nahrajete pomocí ikonky plus s textem "Vybrat obrázek". Následněte kliněte na tlačítko "Vybrat soubory". Jestliže již máte obrázek nahraný, klikněte vlevo nahoře na záložku "Knihovna médií".

Poté vyberte obrázek z počítače a nahrajte. Nyní obrázek označte a vpravo dole vyberte z roletky zobrazení v původní velikosti. Poté klikněte vpravo dole na modré tlačítko "Vložit do příspěvku".

Box „ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ“

Zde si můžete zvolit typ hlavičky, respektive rozložení právě loga a menu. O kousek níže již naleznete Možnost nastavit si menu, které si ale musíte nejdříve vytvořit a přidat do něj stránky.

Kromě toho můžete nastavit ještě k jaké straně se menu bude zarovnávat a jakou bude mít celá hlavička barvu.

Box „VZHLED MENU“

Zde si můžete nastavit typ menu. Na výběr máte z několika přednastavených vzhledů. Dále si musíte nastavit font a barvy menu.

Box „POKROČILÉ NASTAVENÍ“

Před každou hlavičku lze vkládat obsah. Ten se skládá ze stejných elementů a bloků jako celý MioWeb. Tento obsah odsune hlavičku níže a na prvním místě tak bude právě tento obsah. Při tvorbě obsahu před hlavičkou si můžete vybrat buďto prázdnou šablonu nebo jednu z přednastavených MioWebu.

V pokročilém nastavení poté můžete nastavit ještě odsazení loga a menu, spodní ohraničení a další…

Pozor:

Pokročilé nastavení je pro zkušenější uživatele a pokud si nejste jisti, co děláte, raději toto nastavení nechte na výchozích hodnotách.

Box „FIXNÍ HLAVIČKA“

Aktivací fixní hlavičky dosáhnete efektu, kdy hlavička bude neustále „přilepená“ k horní částí obrazovky a to i v případě, že budete scrollovat stránkou níže. V tomto nastavení máte opět několik možností, jak fixní hlavičku vylepšit. Máte zde možnost po "odscollování" nastavit hlavičce jiné vlastnosti, než když byla nahoře. Týká se to jiných barev, velikosti odsazení hlavičky ze shora a dola a volbu stínu. Stín uvidíte v dolní části hlavičky.