Pop-upy (vyskakovací okna) na stránce 3.0

Vyskakovací okna nebo-li pop-upy na stránce nastavujete stejným způsobem jako pop-upy webu. Liší se pouze cesta, jak upravit pop-upy stránky a pop-upy webu. 

Zatímco pop-upy webu se aplikují na všech stránkách (pokud nemáte nastaveno jinak), pop-upy stránky se aplikují vždy pouze na konkrétní stránku.

V levém panelu zvolte STRÁNKA > Nastavení stránky > Pop-upy stránky. Nyní vyberte, že chcete použít vlastní pop-upy a dále se řiďte nastavením v tomto návodu.