Pop-upy (vyskakovací okna) na stránce 3.0

Vyskakovací okna nebo-li pop-upy nastavujete stejným způsobem jako pop-upy webu. Liší se pouze cesta, jak upravit pop-upy stránky a pop-upy webu. 

Zatímco pop-upy webu se aplikují na všech stránkách (pokud nemáte nastaveno jinak), pop-upy stránky se aplikují vždy pouze na konkrétní stránku.

Do jejich nastavení přejdete přes levý panel, klikněte na "STRÁNKA", poté na "Nastavení stránky" a dále na "Pop-upy stránky. Nyní vyberte, že chcete použít Vlastní pop-upy a dále se řiďte nastavením v tomto návodu.