A/B testování dvou verzí stránky 3.0

A/B testování nebo-li Split test slouží k tomu, abyste mohli otestovat, která z minimálně dvou stránek lépe funguje a dovádí návštěvníky cílovou stránku.

Než tedy přejdete k nastavení je potřeba si připravit minimálně 3 stránky:

  1. A stránka - varianta vstupní stránky
  2. B stránka - varianta vstupní stránky.
  3. Cílová stránka - kam budou směřovat všechny tlačítka a odkazy ze vstupních stránek.

Do nastavení přejdete přes levý sloupec, klikněte na "STRÁNKA", poté na "Nastavení stránky" a dále na "A/B testování".

Zde nastavte cílovou stránku, tedy stránku, na kterou má návštěvník z aktuální stránky přijít a alternativní stránku, případně stránky, s kterými se bude posuzovat jejich úspěšnost v provedené akci.

Příklad, jak to funguje

Návštěvník je na stránce www.mujweb.cz/ebook-zdarma a vy chcete, aby si e-book stáhl a dostal se tak z této stránky na stránku www.mujweb.cz/ebook-zdarma/dekovaci

Na stránce www.mujweb.cz/ebook-zdarma zvolte Stránka > Nastavení stránky > A/B testování a jako cílovou stránku zadejte www.mujweb.cz/ebook-zdarma/dekovaci.

Dále nastavte alternativní stránku, tedy druhou stránku, která bude opět umožňovat stažení e-booku, ale bude mít například jiný vzhled nebo obrázek e-booku. 
Tu zadáte pomocí tlačítka přidat stránku. Můžete zvolit i více stránek, které se pak budou návštěvníkům náhodně zobrazovat.

Ve výsledku testování následně uvidíte, která ze stránek má největší úspěšnost v požadované akci.