A/B testování dvou verzí stránky

A/B testování nebo-li split test slouží k tomu, abyste mohli otestovat, která z minimálně dvou stránek lépe funguje a dovádí návštěvníky na cílovou stránku.

Využijte např. u stránek pro magnet (např. e-book zdarma), chcete-li zjistit, které s různých verzí stránky lépe konvertuje, tedy u které z nich lidé více reagují na výzvu k akci (zpravidla vyplnění formuláře).

Než tedy přejdete k nastavení, je potřeba si připravit minimálně 3 stránky:

  1. A stránka - varianta vstupní stránky
  2. B stránka - varianta vstupní stránky.
  3. Cílová stránka - kam budou směřovat všechna tlačítka a odkazy ze vstupních stránek.

V levém panelu zvolte STRÁNKA > Nastavení stránky > A/B testování.

Zde nastavte cílovou stránku, tedy stránku, na kterou má návštěvník z aktuální stránky přijít a alternativní stránku, případně stránky, se kterými se bude porovnávat jejich úspěšnost v provedené akci.

Příklad, jak to funguje

Návštěvník je na stránce www.mujweb.cz/ebook-zdarma a vy chcete, aby si e-book stáhl a dostal se tak z této stránky na stránku www.mujweb.cz/ebook-zdarma/dekovaci

Na stránce www.mujweb.cz/ebook-zdarma zvolte Stránka > Nastavení stránky > A/B testování a jako cílovou stránku zadejte www.mujweb.cz/ebook-zdarma/dekovaci.

Dále nastavte alternativní stránku, tedy druhou stránku, která bude opět umožňovat stažení e-booku, ale bude mít například jiný vzhled nebo obrázek e-booku. Tu zadáte pomocí tlačítka přidat stránku. Můžete zvolit i více stránek, které se pak budou návštěvníkům náhodně zobrazovat.

Ve výsledku testování následně uvidíte, která ze stránek má největší úspěšnost v požadované akci.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.