Práce s elementy 3.0

Jakmile vytvoříte blok s požadovaným členěním, můžete začít vkládat jednotlivé elementy, kterými vytvoříte samotný obsah stránky.

Z panelu vlevo si vyberte dlaždici elementu, tam ji uchopte a přetáhněte do obsahu stránky. Zde se vám zobrazí několik pruhů v místech, kam je možné element umístit. Element tedy přetáhněte na pruh, který tímto zmodrá a to vám značí, že můžete element pustit a v místě pruhu se vybraný element vnoří.

Element můžete dále upravovat. Jestliže na něj najedete, objeví se v jeho pravém horním rohu tzv. kontextové menu.

Ikona šipek do stran (přesun) - Jestliže uchopíte element za tuto ikonu, můžete ho přesunout na jiné libovolné místo. Opět zde musíte najít místo vyznačené pruhem.

Ikona tužky (editace) - ikona pro editaci elementu. Nastavení se poté objeví v levém panelu. Nastavení je také u některých elementů možné aktivovat pouhým kliknutí do prostoru elementu.

Ikona dvou čtverců (Duplikace) - Vytvoří kopii elementu, která se umístí pod první element a ten pak můžeme například přesunout na jiné místo.

Ikona koše (Smazání) - Smaže element. Před smazáním budete ještě dotázání zda tak chcete určitě udělat.

Nastavení elementu

Veškeré nastavení elementů provádíte přes levý panel, kde naleznete několik záložek pro jeho editaci.