Práce s elementy

Jakmile vytvoříte blok s požadovaným členěním, můžete začít vkládat jednotlivé elementy, jimiž vytvoříte samotný obsah stránky.

Z panelu vlevo si vyberte dlaždici elementu, tam ji uchopte a přetáhněte do obsahu stránky. Rozbalí se několik pruhů v místech, kam je možné element umístit. Element přetáhněte na pruh, který zmodrá, a to vám značí, že můžete element pustit a v místě pruhu se vybraný element vnoří.

U elementu můžete dělat další úpravy. Když na něj najedete, objeví se v jeho pravém horním rohu tzv. kontextové menu.

Ikona šipek do stran (přesun) - Jestliže uchopíte element za tuto ikonu, můžete ho přesunout na jiné libovolné místo. Musí však pořád jít o místo, které je vyznačené pruhem. 

Ikona tužky (editace) - ikona pro editaci elementu. Nastavení se poté objeví v levém panelu. Nastavení je také u některých elementů možné aktivovat pouhým kliknutí do prostoru elementu.

Ikona dvou čtverců (Duplikace) - Vytvoří kopii elementu, která se umístí pod první element, a ten pak přesunete třeba na jiné místo.

Ikona koše (Smazání) - Smaže element. Před smazáním budete ještě dotázáni, jestli to opravdu tak chcete.

Nastavení elementu

Veškeré nastavení elementů provádíte přes levý panel, kde naleznete několik záložek pro jeho editaci.

CW 3.0

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.