Kde vyplnit Title a Description 3.0

V boční ovládací liště zvolte Nastavení stránky.

Dále pak kliněte SEO stránky.

Zde si nastavíte Meta Title (titulek), Meta Description (popisek) a Meta Keywords (klíčová slova) pro danou stránku.