Přepínání mezi stránkami 3.0

Všechny stránky vytvořené na webu najdete v levém sloupci po kliknutí na název stránky, kterou právě upravujete, přímo pod logem MioWeb.

Po kliknutí se vám rozbalí pole se seznamem stránek.

Můžete si zvolit, v jaké sekci webu chcete vyhledávat kliknutím na požadovanou sekci.

Web - klasické stránky webu

Blog - kategorie a články blogu

Kampaně - stránky kampaní

Členské sekce - stránky členských sekcí

Vše - veškeré stránky webu

Rovněž máte možnost mezi stránkami vyhledávat pomocí pole s lupou - s každým vepsaným písmenem se možné stránky automaticky selektují.

Po kliknutí na název vybrané stránky se tato načte a můžete s ní pracovat.

Po najetí myší na některou ze stránek se zobrazí ikony pro práci s danou stránkou

Slouží k duplikování stránky

Slouží ke smazání stránky 

Po potvrzení volby pro smazání bude stránka umístěna do koše ve Wordpressu, odkud je možné ji případně znovuobnovit nebo trvale smazat.