Nastavení e-mailové schránky v iPhone / iPad

Pokud jste si vytvořili e-mailovou schránku a přejete si zprávy stahovat do svého iPhone nebo iPad zařízení, tak v tomto návodu najdete, jak na to.

Budete potřebovat heslo ke své e-mailové schránce a následující údaje:

Příchozí server:

  • Typ: IMAP
  • Server: linode-miomx1.mioweb.cz
  • PORT: 993
  • Zabezpečení: SSL

Odchozí server:

  • Typ: SMTP
  • Server: linode-miomx1.mioweb.cz
  • PORT: 465
  • Zabezpečení: SSL
  • Autentifikace: Ano

Nastavení svého zařízení vyhledejte možnost Pošta > Účty a zvolte Přidat účet.

Před sebou uvidíte obrazovku s výběrem nejčastějších typů účtů. Vyberte možnost Jiný a následně Přidat poštovní účet.

Pokračujte vložením Jména, E-mailu, Hesla a Popisu, které potvrďte stiskem Dále.

Nyní je čas vyplnit údaje pro server příchozí pošty a server odchozí pošty, které najdete v úvodu. Pokračujte stiskem Dále pro přidání účtu.

Poznámka: Pokud by se objevilo hlášení Přes SSL se nelze připojit. Chcete zkusit nastavit účet bez SSL?, pak stiskněte tlačítko Ne, následně opětovně klikněte na Dále a poté Uložit. Nyní se nastavení uloží a parametry SSL zkontrolujeme v dalších krocích.

Zbývá už jen pár posledních kroků.

Otevřete si v seznamu účtů nově přidaný účet a vstupte do editace SMTP serveru pro odchozí poštu. Aktivujte možnost Použít SSL s Ověřením totožnosti Heslem a Portem serveru 465. Nastavení potvrďte stiskem Hotovo.

V editaci účtu nakonec klikněte ještě na Ostatní, kde aktivujte možnost Použít SSL v Nastavení příchozí pošty. Ověření totožnosti bude opět Heslo a Port serveru 993.

Pokud jste nastavení provedli správně, mělo by se vše v pořádku uložit.

Od této chvíle můžete své e-maily jednoduše spravovat přímo ze svého mobilního zařízení nebo tabletu prostřednictvím aplikace Mail.