Práce s bloky

Práce s řádky (bloky) je opravdu snadná. A vlastně vám celou správu obsahu neuvěřitelně usnadní. Na stránce, kterou jste si založili, najdete v levém panelu záložku Obsah > Bloky. V ní se nacházejí prázdné bloky i bloky s obsahem, který pak jednoduše přepíšete. V nabídce je jich opravdu hodně, stačí popojet posuvníkem a vybírat.

Volit si můžete z prázdných, nebo použijte předpřipravené podle typu obsahu, který potřebujete na stránku umístit.

Blok umístíte do stránky tak, že na něj kliknete a tažením myši přesunete do stránky. Do místa, které se vám zbarví modře, můžete blok přidat. Jednoduše. Prostě pustíte myš.

Bloky můžete dál editovat. Nezáleží přitom, zda jsou prázdné, nebo s obsahem. Do nabídky editace se dostanete v levé části bloku při jeho horním okraji. V momentě, kdy se přiblížíte tomuto místu, zobrazí se nabídka, ze které vyberete ikonu tužky.

Po kliknutí se otevře nabídka, která obsahuje záložky:

  • Základní
  • Pokročilé
  • Viditelnost

Základní

Na první záložce nastavíte barvu pozadí bloku. Pokud si přejete barevný přechod, nastavte posuvník na  Gradient ON a objeví se kolonka pro druhou (konečnou) barvu.

TIP: Co se týče gradientů (barevných přechodů), doporučujeme střídmost a spíše lehký přechod mezi dvěma odstíny stejné barvy, nikoli přechod z jedné barvy do druhé.

V základních úpravách můžete také volit, jestli v pozadí bloku bude obrázek, slider nebo video (volba má vždy přednost před barvou pozadí). Pokud si vyberete obrázek, je zde možnost nastavit efekt, který bude v rámci pohybu obrázku na pozadí využíván. Můžete vybrat z efektu fixní a parallax.

Vedle nápisu Obrázek také vidíte ikony počítače, tabletu a mobilního telefonu. Po nahrání obrázku si kliknutím na ikonu můžete prohlédnout, jak bude obrázek vypadat na jednotlivých zařízeních, a případně pro tato zařízení nastavit obrázek jiný. Obrázek nahrajete a pracujete s ním stejně jako v případě elementu Obrázek. 

Na záložce volíte také výšku bloku, a to výběrem z nabídky v roletce. Možnost Na celou obrazovku znamená, že blok se přizpůsobí výšce obrazovky a celou ji vyplní. 

Nastavit zde můžete také vertikální zarovnání a barvu textů (opět výběrem z nabídky v roletce).

Pokročilé

Pokud s tvorbou webu začínáte, doporučujeme v maximální míře využívat výchozí (defaultní) nastavení.

Na další záložce vyberete, zda se bude obsah zobrazovat přes celou šířku, v základním nastavení nebo v bloku. Popsané možnosti najdete v roletce hned v první možnosti nastavení.

Volíte tu také velikost odsazení obsahu, nastavíte třeba spodní nebo horní ohraničení bloku. K tomu slouží ozubené kolečko, které se u uvedených možností nachází. Když na něj kliknete, z nabídky, která se zobrazí, vyberte tloušťku čáry, styl a barvu.

Dalšími možnostmi horního nebo spodního ohraničení jsou různé tvary - resp. volba horní/spodní ohraničení tvarem. Chcete-li tohle aktivovat, nastavte posuvník na ON a klikněte na obrázek ohraničení, abyste si vybrali tvar. Máte vybráno? Tak potom klikněte na editační tužku, díky které se dostanete do nastavení velikosti, barvy, případně převrácení na opačnou stranu.

Postup je stejný u horního i spodního ohraničení.

Nastavit tady můžete ještě horní a spodní posunutí. To znamená, že určíte, jaká mezera bude mezi jednotlivými řádky na stránce.

Na této záložce také nastavíte vlastní CSS třídy a kotvu, oboje se objeví až po znovunačtení stránky.

KOTVA BLOKU

Kotva se nejmenuje kotvou jen tak. Je tu od toho, aby vám na webu něco ukotvila na určeném místě. Takže potřebujete-li z tlačítka nebo odkazu v menu zajistit, aby stránka rovnou sama sjela (scrollovala) a zůstala stát na konkrétním řádku (třeba u nadpisu), zadejte do pole Kotva bloku název pro daný řádek, např.  kontakt. 

Následně do URL adresy odkazu (např. v tlačítku) zadejte # (tzv. hashtag) a k tomu dané slovo. V našem příkladu je to #kontakt. Nastavení, které jsme právě popsali, platí pro situaci, kdy odkazujete v rámci jedné stránky.

Pokud budete odkazovat z jiné stránky webu na tento konkrétní blok, zadejte celou URL adresu, např. http://mujweb.cz/#kontakt.

Viditelnost

Na této záložce nastavíte viditelnost na jednotlivých zařízeních. Náš obrázek ukazuje, jak to vypadá, když nastavíte skrytou viditelnost na mobilu. 

Poslední, čemu budeme v rámci nastavení věnovat pozornost, je zobrazení bloku se zpožděním. Zadávejte počet sekund. 

Přesouvání řádků

K přesouvání bloků/řádků slouží ikona se čtyřmi šipkami, kterou vidíte níže, vedle ikony v levé části bloku.

Chcete-li blok přesunout, klikněte na ikonu pro přesunutí, přidržíte a tažením myši popojedete ve stránce k místu, kam chcete řádek vložit. Jakmile začnete s přesouváním, budou se vám nabízet bílá místa, která vám vlastně říkají, kam všude je možné textový blok/řádek umístit. Zejména pro začínající je to skvělá vychytávka, která práci s webem v mnohém usnadní.

Až se vámi vybrané umístění zobrazí modře, jako prezentuje obrázek níže, pusťte myš. Tím dojde k přesunu bloku na nové místo.

Kopírování (duplikace) bloků v rámci jedné strany

Pokud si chcete nějaký blok zkopírovat (a následně třeba upravit) v rámci jedné stránky, použijte ikonku zobrazenou na obrázku níže. Automaticky se blok zkopíruje pod blok kopírovaný. Potřebujete-li ho posunout, postupujte podle návodu, který popisuje přesunutí bloku (viz výše).

Kopírování (duplikace) bloků na jinou stránku webu

Může samozřejmě nastat situace, kdy budete chtít blok/řádek zkopírovat a umístit na jinou stránku webu. I na to jsme připraveni, resp. pomůže vám ikona zobrazená níže. Vybraný blok přes ni uložíte do schránky.

Až přejdete na stránku, kam chcete zkopírovaný blok umístit, uvidíte zde tu samou ikonu. Nebude však nalevo, ale vpravo. Jednoduchým tažením myši umístíte řádek do stránky.

Změna rozložení bloku

Potřebujete u bloku, který je nastaven na jeden sloupeček nastavit sloupečky dva? K tomuto účelu slouží ikonka "Změnit rozložení bloku". Po kliknutí se zobrazí možnosti rozložení, ze kterých si jednoduše vyberete to rozložení, které Vám pro daný blok vyhovuje. Obsah bloku se automaticky přeskládá podle nově nastavené struktury.

Smazání bloku

Potřebujete blok/řádek smazat? Klikněte na ikonku koše, kterou najdete stejně jako ostatní v levé horní části bloku. Upozorňujeme, že jakmile blok smažete, je to trvalé a neobnovíte ho.

cw 3.0