Nastavení vzhledu jednotlivých stránek

U každé nově vytvářené stránky platí jako výchozí globální nastavení vzhledu webu (najdete přes Vzhled webu > Pozadí a formátování).

Pokud chcete, aby měla konkrétní stránka svůj vlastní vzhled, musíte ho nastavit v lokálním nastavení. To provedete následujícím způsobem: 

V levém panelu přejděte na  STRÁNKA > Vzhled stránky.


Pozadí a formátování

Jestliže kliknete na možnost  Pozadí a formátování, na stejném místě se otevře nabídka pro změnu vzhledu konkrétní stránky, na které se pohybujete. Pokud zde nic neupravíte, přebírá se globální nastavení pro celý web.

Box VLASTNÍ POZADÍ

Tady aktivujete svoje vlastní pozadí stránky. Když to uděláte, zobrazí se nabídka, kde vyberte barvu nebo motiv (obrázek, slider, video).

TIP:

Pozadí můžete navolit odlišně také pro různá zařízení – tablet, mobil, počítač. K tomu slouží tři malé ikonky vedle sebe. Jednoduchým přepínáním mezi nimi provádíte nastavování pozadí.

Box FORMÁTOVÁNÍ TEXTŮ

Na tomto místě můžete nastavovat fonty pro nadpisy a běžné texty. Kromě toho si tu zvolíte barvy pro inverzní texty, texty odkazů a barvu odkazů po najetí myši.  

Box TEXTY V TEXTOVÉM ELEMENTU

Další box vám umožňuje přednastavit si nadpisy v různých velikostech H1 až H6 a grafickou podobu odrážek. Tyto velikosti textu budete používat v elementech s texty.

Box POKROČILÉ 

V boxu  POKROČILÉ můžete nastavit ještě šíři stránky. Defaultně jsou všechny stránky nastaveny na šíři 970 pixelů, pokud jste toto nezměnili v globálním nastavení.

Hlavička stránky

Hlavičku stránky nastavíte stejně jako hlavičku webu, proto můžete použít tento návod pro nastavení hlavičky webu. Dejte si však pozor, abyste nastavovali hlavičku stránky, pokud je tohle vaším záměrem.

Patička stránky

Patičku stránky nastavujete stejně jako patičku webu, proto můžete použít tento návod pro nastavení patičky webu. Dejte si však pozor, abyste nastavovali patičku stránky, pokud je to vaším záměrem.

TIP:

Volbu Bez hlavičky/Bez patičky využijete např. pro kampaňové nebo prodejní stránky, pokud si přejete, aby pozornost nerušilo menu a návštěvník se soustředil pouze na zobrazený obsah.

Šablona stránky

Poslední záložkou v nastavení vzhledu stránky je  Šablona stránky. Zde si můžete změnit vzhled stránky podle připravených vzhledů Miowebu.

Pozor:

Změna šablony stránky změní taktéž obsah, který se smaže.

cw 3.0