Pozadí a formátování na webu

Vzhled webu spadá do globálního nastavení. Jde o funkci, kdy si určíte pravidla pro všechny stránky webu, abyste docílili jednotného designu. Každá stránka webu se pak tímto nastavením bude řídit, a to až do okamžiku, než si na ní nastavíte, aby měla vlastní formátování a pozadí.

Do nastavení se dostanete skrze horní panel a ikonku nastavení (ikona se třemi vodorovnými linkami). Následně v kategorii  WEB jděte na Vzhled > Pozadí a formátování.
Na horním panelu klikněte na ikonku Nastavení (ozubené kolečko) a pokračujte cestou - WEB > Vzhled > Pozadí a formátování.

Teď uvidíte několik boxů, které popisujeme dále:

Box POZADÍ

V prvním boxu nastavujete pozadí neboli podklad webu pro všechen váš obsah. Pokud chcete používat jednu barvu, nastavte si ji. Jestliže jste se rozhodli pro obrázek, můžete ho přidat, ale v tomhle případě dojde k tomu, že obrázek překryje barvu pozadí. 

Při použití obrázku na pozadí věnujte pozornost této nápovědě

Dále si můžete pozadí přizpůsobit pomocí dalších možností, viz obrázek níže.

Box FORMÁTOVÁNÍ TEXTŮ

Tady si nastavujete výchozí styly pro texty. Když si zvolíte fonty pro nadpisy a texty, pomůže vám to k tomu, abyste měli všude stejný vzhled a nestalo se vám, že bude web z hlediska textů roztříštěný.

Chcete mít bílý text? V nastavení Barva inverzních textů si navolte, jaká barva se má používat v momentě, kdy pozadí bude bílé/světlé. Aby text na světlém pozadí nezanikl, použije se inverzní (převrácená) barva.

Další, co si tady vybíráte, je barva odkazů před a po najetí myší na ně.

Box FORMÁTOVÁNÍ TEXTŮ V TEXTOVÉM ELEMENTU

Jestliže použijete prvek Nadpis nebo Text, můžete v něm nastavit tzv. tagy H1 až H6. Tyto tagy se používají pro zkvalitnění SEO a také jako pomůcka pro různé druhy nadpisů. Například nadpis H1 bude jako hlavní nadpis (největší velikost), H2 nadpis v kategorii (menší) a třeba H3 (ještě menší) jako podnadpis v kategorii. Takhle jednoduše si to uděláte pro všechny druhy nadpisů na svém webu.

V nastavení vždy vybíráte Velikost nadpisu a jeho barvu.

A poslední, čemu budeme věnovat pozornost, jsou odrážky. Na výběr máte několik stylů, které si můžete předem nastavit. Při vaší práci se bude jejich styl promítat do všech stránek, kde je použijete.

Box POKROČILÉ NASTAVENÍ

Zde si můžete nastavit šířku stránek pro celý web. Standardní/výchozí rozměr je 970px.

cw 3.0