Práce s řádky 2.0

Videonápověda - Základní práce s řádky

Videonápověda - Editace a nastavení řádků

Textová nápověda

Přidávání řádků

Na stránce klikněte na tlačítko Přidat řádek. Toto tlačítko se zobrazuje nad i pod každým vloženým řádkem. Můžete si tedy vybrat umístění nového řádku.

Jestliže toto tlačítko nevidíte, musíte si zapnout zobrazení ovládání.

Vyberte si řádek, který se vám aktuálně hodí a jednoduše kliknutím jej vložíte na stránku. Veškeré nastavení řádku můžete následně upravovat (pozadí, elementy, fonty), odmazat, co se vám nehodí a přidat něco jiného. Poslední v přehledu kategorií jsou prázdné řádky, kde si vybíráte pouze rozložení sloupců v daném řádku. Do zvolených sloupců následně vkládáte jednotlivé elementy.

Po najetí myší na vložený řádek se zobrazí ikony pro práci s řádkem

Slouží pro přesunutí na jiné místo - přidržením a tažením

Slouží pro editaci řádku, kde volíme pozadí řádku a v pokročilém nastavení pak odsazení řádku, obsahu v řádku či ohraničení. Také zde můžete nastavit viditelnost na mobilních zařízeních.

Slouží pro vytvoření kopie řádku na téže stránce - zkopírovaný řádek bude zcela totožný - vzhled, obsah, veškerá nastavení

Slouží pro kopírování řádku do schránky, tzn. že řádek můžeme zkopírovat na jinou stránku webu - více níže v části Kopírování řádků mezi stránkami

Slouží pro smazání řádku - řádek bude natrvalo odstraněn bez možnosti jeho znovuobnovení

Nastavení/editace řádků

U každého vloženého řádku můžete nastavit jeho vzhled.

Po najetí myší na příslušný řádek zvolte ikonu tužky.

Zde můžete měnit nastavení daného řádku ve třech záložkách

ZÁKLADNÍ

Volíte barvu pozadí řádků. Pokud zvolíte i koncovou barvu pozadí, docílíte barevného přechodu. Průhlednost pozadí určuje, zda bude pod řádkem více či méně vystupovat pozadí stránky. Pokud chcete zachovat pozadí stránky, pak kód barvy vymažte nebo zvolte průhlednost 0%, čímž průhlednosti dosáhnete.

Rovněž můžete místo barvy použít na pozadí řádku obrázek nebo zvolit jeden ze vzorků. Pokud chcete mít na pozadí vlastní barvu, musí být vždy označen první vzorek. 

Pokud je vybrán jakýkoli další vzorek, má tento před zvolenou barvou přednost a do pozadí řádku se nastaví právě vzorek, nikoli barva.

Pokud chcete pro daný řádek nastavit jiný styl písma a odrážek, než jste zvolili v globálním nastavení webu (vzhled webu/pozadí a formátování), nastavíte to právě zde.

POKROČILÉ NASTAVENÍ

Typ řádku - zvolte požadované rozložení pozadí a obsahu

Odsazení obsahu - odsazení obsahu ovlivňuje, zda budou elementy v řádku blíže či dále od jeho okraje. Pro každou stranu máte možnost samostatné volby. Tímto způsobem tedy můžete obsah řádku posunout na potřebné místo.

Odsazení řádku - odsazení řádku ovlivňuje, jak hodně bude daný řádek vzdálený od předchozího a dalšího řádku. Tím můžete docílit mezery mezi jednotlivými řádky.

Horní a spodní ohraničení - můžete navolit čáru, která bude tvořit okraj daného řádku

Řádek přes celou obrazovku - při použití této volby se řádek vždy roztáhne přes celou výšku obrazovky. Po zakliknutí můžete pracovat ještě se zarovníním obsahu nebo zobrazit šipku pro odskrolování na další řádek. 

Tato funkce se často používá pro první řádek na stránce.

Minimální výška řádku - už z názvu vyplývá, že tímto nastavením můžete ovlivnit výšku řádku. Standardně se přizpůsobuje vloženému obsahu. Toto je pro vás zase trochu jiný nástroj, než práce s odsazením, ale lze pomocí toho dosáhnout velmi podobného výsledku. 

Vlastní CSS třída řádku - pracujete-li s CSS, zde si můžete vastní styly nadefinovat

Kotva řádku - potřebujete-li z tlačítka nebo odkazu v menu zajistit naskrolování na konkrétní řádek na stránce, zadejte sem název pro daný řádek, např. kontakt a poté do url adresy odkazu zadejte #kontakt.

VIDITELNOST

Můžeme zvolit, že se daný řádek nebude na mobilních zařízeních zobrazovat. Tato možnost je používána u zobrazování fotografií nebo jiných datově náročných prvků. 

Dále máte možnost nastavit si zobrazení řádku s časovým zpožděním.

Kopírování řádků mezi stránkami

Pokud máte vytvořený určitý typ řádku včetně obsahu a hodilo by se vám takový řádek mít i na jiné stránce naprosto stejný nebo např. pouze s úpravou obsahu elementů, pak jej můžete na jinou stránku zkopírovat.

Po najetí na příslušný řádek klikněte na ikonu zdvojeného listu papíru - pouze obrysy.

Zobrazí se oznámení, že řádek bych zkopírován do paměti.

Poté přejdete na stránku, kam chcete řádek zkopírovat a vedle volby přidat řádek uprostřed stránky kliknete na ikonu zdvojeného listu, čímž kopírovaný řádek vložíte.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.