Jak vytvořit Squeeze page pro kampaň

Ke každé kampani potřebujete vytvořit squeeze page. Jedná se o úvodní stránku, ze které se klienti po vyplnění údajů do webového formuláře (zpravidla zadání e-mailové adresy, případně jména) dostanou na stránku s obsahem zdarma.

Squeeze page vytvoříte jako běžnou stránku webu přes volbu v horní liště ikonou plus a poté "Nová stránka". Zvolte název stránky a níže ze Šablon stránky, vyberte kategorii "Vstupní" a níže si můžete vybrat jednu z přednastavených šablon.

Není nutné používat kategorii "Vstupní" ani přednastavené šablony. Můžete si vytvořit zcela vlastní vstupní stránku přes kategorii "Základní" "Prázdná stránka".

Podstatné je mít na stránce squeeze formulář, kde po zadání e-mailu (případně dalších údajů) a potvrzení tlačítkem, bude klient přesměrován na stránku s obsahem zdarma.

Po vytvoření a uložení stránky přiřadíme stránku ke kampani.

Z horní lišty klikněte na "Nastavení (ikona se třemi pruhy) a následně na "Kampaně". Z další nabídky vyberte "Správa kampaní". Zkontrolujte, zda máte vybranou Kampaň, ke které chcete vstupní stránku přiřadit a poté v boxu "Vstupní stránka" z roletky vyberte vytvořenou vstupní stránku.