Vlastní kódy pro web

Pokud používáte externí systémy, které je nutné propojit s webem pomocí programovacího kódu, máme pro vás připravené kolonky, kam kódy můžete zadat. Typicky se takto propojuje Google Analytics nebo reklamní systémy, například Facebook pixel.

Kódy vložte do webu přes Nastavení > WEB > Nastavení.

Zde v levém menu vyberte možnost Kódy. Tyto kódy se budou propisovat na každou stránku celého webu.

V nastavení je možné vložit tyto typy kódů:

 • Google Analytics kód
  • Musíte vložit delší variantu kódu, který začíná a končí značkami <script>.
 • Skripty v hlavičce
  • Zde se vkládají kódy, které je potřeba mít před tagem </head>.
 • Skripty v patičce
  • Na toto místo vložte kód, který má být před tagem </body>.
 • Vlastní CSS styly
  • Pokud potřebujete do Miowebu doplnit vlastní styl vzhledu pro celý web, zde můžete dát svůj kód.

Jakmile kódy vložíte, nastavení uložte.

TIP: Pokud potřebujete některé kódy vložit pouze na konkrétní stránku, nikoliv na celý web, postupujte podle nápovědy, kterou najdete v tomto odkazu.
CW 3.0