Vlastní kódy pro web

Pokud používáte externí systémy, které je nutné propojit s webem pomocí programovacího kódu, máme pro vás připravené kolonky, kam kódy můžete zadat. Typicky se takto propojuje Google Analytics nebo reklamní systémy, například Facebook pixel.

Kódy vložte do webu přes  Nastavení (ozubené kolečko), dále v sekci WEB přejděte na Nastavení > Kódy. Zde vložené kódy budou platit pro všechny stránky webu.

Následně můžete vložit tyto typy kódů:

Vlastní kódy pro web

Google Analytics kód
Musíte vložit delší variantu kódu, který začíná a končí značkami <script>.

Skripty v hlavičce
Zde se vkládají kódy, které je potřeba mít před tagem </head>.
Skripty v patičce
Na toto místo vložte kód, který má být před tagem </body>.
Vlastní CSS styly

Pokud potřebujete do Miowebu doplnit vlastní styl vzhledu pro celý web, zde můžete dát svůj kód.

Nakonec nastavení uložte.

Pokud potřebujete některé kódy vložit pouze na konkrétní stránku, přejděte na tuto nápovědu:  Nastavení kódů platných pouze pro stránku.
Do e-shopu vložíte kódy podle této nápovědy:  Vlastní (konverzní) kódy v e-shopu.

CW 3.0