Nastavení komentářů k článku 2.0

U článků můžeme mít 2 typy komentářů - WordPress komentáře a facebook komentáře.

Rozdíl mezi WordPress komentáři a facebook komentáři je především v tom, že u WordPress komentářů můžeme nastavit jejich schvalování, kdežto facebook komentář je u článku ihned publikovaný.

Volbu typu komentářů u článku provedeme v nastavení blogu následovně.

V administraci webu zvolíme v horní liště blog>nastavení blogu

Hned v základním nastavení máme možnost zvolit, které komentáře chceme u článků zobrazovat. Rovněž můžeme zvolit, které z komentářů se mají zobrazovat pod článkem jako první.

Nyní si ukážeme, kde nastavit pravidla pro wordpress komentáře.

Přepneme se do administraci wordpressu přes W (logo Wordpressu) v pravém horním rohu.

V administraci wordpressu zvolte nastavení>komentáře

Poté můžeme upravit volby dle své potřeby. Doporučením je ponechat přednastavené volby.

Pokud někdo napíše wordpress komentář, obdržíte emailem upozornění a poté můžete komentář buď schválit, upravit či smazat. Nyní si ukážeme, jak na to.

Vlevo z nabídky vybereme Komentáře. U volby Komentáře se nám zobrazuje počet komentářů, čekajících na schválení.

Můžeme zobrazit všechny komentáře pod volbou celkem nebo vybrat jen určitou skupinu komentářů, se kterou chceme pracovat.

Po najetí na komentář se nám zobrazí volby pro práci s komentářem, pomocí nichž můžeme komentář schválit, upravit, odstranit atd.

Po schválení se komentář zobrazí pod článkem na blogu.

FB komentáře můžete také odstranit, ale nelze primárně ovlivnit jejich publikování.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.