Jak vytvořit Squeeze page pro kampaň 2.0

Ke každé kampani potřebujeme vytvořit squeeze page. Jedná se o úvodní stránku, ze které se klienti po vyplnění údajů do webového formuláře (zpravidla zadání e-mailové adresy, případně jména) dostanou na stránku s obsahem zdarma.

Squeeze page vytvoříme jako běžnou stránku webu přes volbu v horní ovládací liště web>nová stránka.

Doporučujeme zvolit jednu ze vstupních šablon nebo tvořit na prázdné šabloně.

Podstatné je mít na stránce squeeze formulář, kde po zadání e-mailu (případně dalších údajů) a potvrzení tlačítkem, bude klient přesměrován na stránku s obsahem zdarma.

Po vytvoření a uložení stránky přiřadíme stránku ke kampani.

V horní ovládací liště zvolíme kampaň>správa kampaní

Vybereme příslušnou kampaň - pokud máme vytvořenu pouze jednu, bude zde už automaticky vybrána a do pole úvodní stránka>squeeze page vybereme z rozbalovací lišty vytvořenou stránku a uložíme.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.