Nastavení videa jako náhled článku

Video je možné nastavit do náhledu článku pomocí následujícího postupu.

1) Najděte na Youtube zvolené video a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z otevřené roletky zvolte možnost Zkopírovat kód pro vložení na stránky.

2) Přejděte na editaci článku a přepněte editor do režimu pro vkládání kódu pomocí záložky HTML. Zde vložte zkopírovaný kód videa.

3) Aby bylo video responzivní (tedy aby se přizpůsobovalo různým velikostem obrazovky), můžete přepsat část kódu width="651" na width="100%".

4) Posledním krokem je zaškrtnutí varianty Video v sekci Formát. Následně úpravy potvrďte tlačítkem Publikovat.

Zde je výsledná podoba náhledu článku na blogu. Video je možné spustit přímo z přehledu článků.

Vložení videa ve Wordpress 5.0+ Gutenberg

Pokud již používáte novější verzi Wordpressu 5.0 a vyšší, pak postupujte podle videa níže.