Práce s bloky 3.0

Práce s řádky (bloky) je opravdu snadná. Na stránce, kterou jste si založili, najdete v levém panelu záložku Obsah > Bloky. V ní se nacházejí prázdné bloky i bloky s obsahem, který pak jednoduše přepíšete. V nabídce je jich opravdu hodně - posuvníkem je možné na záložce popojet v nabídce níže.

Vyberte si z prázdných nebo použijte již předpřipravené dle typu obsahu, který potřebujete na stránku umístit.

Blok umístíte do stránky tak, že na něj kliknete a tažením myši popojedete do stránky. V místě, kde uvidíte modré místo, je pak možné řádek přidat puštěním myši.

Ať už jste zvolili blok prázdný nebo s obsahem, můžete ho dále editovat. Do nabídky editace se dostanete v levé části bloku při jeho horním okraji. V momentě, kdy se přiblížíte tomuto místu, zobrazí se nabídka, ze které vyberete ikonu tužky.

Po kliknutí se otevře nabídka, která obsahuje záložky:

  • Základní
  • Pokročilé
  • Viditelnost

Základní

Na první záložce můžete bloku nastavit barvu pozadí. V případě, že si přejete barevný přechod, nastavte posuvník na  Gradient ON a objeví se vám kolonka pro druhou (konečnou) barvu.

TIP: Co se týče gradientů (barevných přechodů), doporučujeme střídmost a spíše lehký přechod mezi dvěma odstíny stejné barvy, nikoli např. přechod z jedné barvy do druhé.

Dále zde můžete zvolit, zda v pozadí bloku bude obrázek, slider nebo video (tato volba má vždy přednost před barvou pozadí). Tyto varianty pak můžete dále upravovat. Postup je stejný jako u elementů, které vkládáte na stránku.

Vedle nápisu Obrázek také vidíte ikony PC, tabletu a mobilního telefonu. Po nahrání obrázku si kliknutím na ikonu můžete prohlédnout, jak bude obrázek vypadat na jednotlivých zařízeních a případně pro tato zařízení nastavit obrázek jiný. Obrázek nahrajete a pracujete s ním stejně jako v případě elementu Obrázek. 

Na záložce volíte také výšku bloku, a to výběrem z nabídky v roletce. Na celou obrazovu znamená, že blok se přizpůsobí výšce obrazovky a celou ji vyplní. 

Nastavit zde můžete také minimální výšku bloku, vertikální zarovnání a barvu textů (opět výběrem z nabídky v roletce).

Pokročilé

Pokud s tvorbou webu začínáte, dopouručujeme v maximální míře vuyžívat výchozí (defaultní) nastavení.

Na další záložce vyberete, zda se bude obsah zobrazovat přes celou šířku, v základním nastavení nebo v bloku. To vyberete z nabídky v roletce hned v první možnosti nastavení.

Dále zde zvolíte velikost odsazení obsahu a můžete nastavit spodní nebo horní ohraničení bloku. V případě, že si jej přejete nastavit, klikněte na ozubené kolečko u nápisu Spodní ohraničení nebo Horní ohraničení a z nabídky, která se vám zobrazí, vyberte tloušťku čáry, styl a barvu.

Dalšími možnostmi horního nebo spodního ohraničení jsou různé tvary - část "horní/spodní ohraničení tvarem". Pokud chcete tuto variantu aktivovat, nastavte posuvník na ON a klikněte na obrázek ohraničení pro výběr tvaru. Po výběru tvaru se kliknutím na editační tužku dostanete do nastavení velikosti, barvy, případně převrácení na opačnou stranu.

Postup je stejný u horního i spodního ohraničení.

Nastavit zde můžete ještě horní a spodní posunutí, tedy to, jaká mezera bude mezi jednotlivými řádky na stránce.

Na této záložce také nastavíte vlastní CSS třídy a kotvu. Tato nastavení se objeví až po znovunačtení stránky.

KOTVA BLOKU

Potřebujete-li z tlačítka nebo odkazu v menu zajistit naskrolování na konkrétní řádek na stránce, zadejte do pole Kotva bloku název pro daný řádek, např. kontakt. 

Následně do url adresy odkazu (např. v tlačítku) zadejte # (tzv. hashtag)+dané slovo, tedy v našem případě #kontakt. To platí pro situaci, kdy odkazujete v rámci jedné stránky.

Pokud budete odkazovat z jiné stránky webu na tento konkrétní blok, zadejte celou url adresu, např. http://mujweb.cz/#kontakt.

Viditelnost

Na této záložce nastavíte viditelnost na jednotlivých zařízeních. V případě nastavení níže vidíte skrytou viditelnost na mobilních telefonech.

Poslední možností nastavení je zobrazení bloku se zpožděním. Zadávejte počet sekund. 

Přesouvání řádků

K přesouvání bloků slouží ikona, kterou vidíte níže. Stejně tak jako ikonu tužky ji najdete v levé části bloku.

Chcete-li blok přesunout, kliknete na ikonu pro přesunutí, přidržíte a tažením myši popojedete ve stránce k místu, kam chcete řádek vložit. Jakmile začnete s přesouváním, zobrazí se bílá místa, kam je možné blok umístit.

Až si místo vyberete a označí se modře tak, jako na obrázku, můžete pustit myš a tím umístíte blok na nové místo.

Kopírování (duplikace) bloků v rámci jedné strany

Pokud si chcete nějaký blok zkopírovat (a následně třeba upravit) v rámci jedné stránky, použijte ikonku zobrazenou na obrázku níže. Automaticky se blok zkopíruje pod blok kopírovaný. Potřebujete-li ho posunout, postupujte podle návodu výše.

Kopírování (duplikace) bloků na jinou stránku webu

Chcete-li blok zkopírovat a umístit na jinou stránku webu, použijte ikonu zobrazenou níže. Pomocí ní zkopírujete blok do schránky.

Následně přejděte na stránku, kam chcete zkopírovaný blok umístit. I na této stránce uvidíte ikonku (stejnou jako při kopírování do schránky). Tentokrát ovšem vpravo na stránce. Tažením myši umístíte řádek do stránky.

Smazání bloku

V případě, chce-li blok smazat, klikněte na ikonku koše, kterou najdete, stejně jako ostatní, v levé horní části bloku.

Po smazání bloku dochází k trvalému smazání a obnova není možná.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.