Nastavení e-mailové schránky - Rainloop

Před tím, než začnete schránku aktivně používat, je potřeba projít základní nastavení a popř. schránku přizpůsobit vašim potřebám.

Do nastavení schránky se dostanete kliknutím na symbol ozubeného kola v levém spodním rohu stránky.

Všeobecné

Jako první (po kliknutí na symbol ozubeného kola), je záložka ,,Všeobecné". Zde máte možnost nastavit základní vzhled a fungování vaší schránky, jako je např. počet e-mailů zobrazovaných na stránce, nastavení zobrazování obrázků, nastavení upozornění atd.

Nastavení jména a podpisu

Pokud si chcete nastavit jméno, které se bude zobrazovat jako odesílatel zprávy, a vlastní podpis, klikněte v této sekci na vaši 
e-mailovou adresu
v sekci Identity a zde nastavte údaje dle vašich potřeb.

Kontakty

Kontakty se do vašeho odresáře ukládají automaticky po prvním zadání a odeslání zprávy na jejich adresu. Pokud si přejete automatické ukládání kontaktů zrušit, přejděte do sekce Kontakty a klikněte na text Automaticky přidávat adresy příjemců do Adresáře.

Ruční přidání kontaktu do adresáře

Ruční přidání kontaktu provedete na základní stránce vaší schránky kliknutím na symbol adresáře a tlačítko PŘIDAT KONTAKT.

Import a export kontaktů

Import nebo export kontaktů provedete tak, že na základní stránce kliknete na symbol adresáře, viz. Ruční přidání kontaktu do adresáře, a následně na 3 vodorovné čárky vedle symbolu popelnice. Zde se zobrazí možnosti importu a exportu kontaktů v různých formátech.

Složky

V e-mailové schránce je možné poštu třídit do různých složek. Přidání nové složky proveďte kliknutím na symbol složky v levém dolním rohu obrazovky a zadejte její název.

Odstranění složky provedete v Nastavení > složky > symbol popelnice u vybrané složky


Změna hesla

Heslo změnite v členské sekci MioWebu > Moje weby > Správa emailů > změnit heslo > zvolte nové heslo. Původní heslo nemusíte znát. Stačí nastavit nové, které zvolíte.


Práce se zprávami

Pokud potřebujete zprávy označit jako přečtené, nepřečtené nebo s nimi jakkoliv jinak pracovat, slouží k tomu ikona se symbolem 3 čárky.