Jak vytvořit a editovat správce webu

Pokud chcete  k tvorbě webu přizvat své kolegy, můžete jim vytvořit jejich vlastní účty, díky kterým se budou moci do editace webu přihlásit. K dispozici budou mít pouze funkce, které jsou pro danou uživatelskou roli povoleny.

Kdo jsou správci a kde je najít?

 • Jedná se o uživatele s rolí Spolupracovník, Redaktor, Šéfredaktor a Administrátor (viz odkaz)
 • Seznam správců a možnost jejich přidání a editace najdete v lokaci níže Nastavení > Web > Uživatelé

Přidání a editace nového správce

Pokud chcete nového správce přidat, klikněte ve výše zmíněné lokaci na tlačítko Přidat uživatele. Pokud chcete stávajícího správce editovat, klikněte na jeho e-mail, nebo na ikonku 3 teček a vyberte možnost Upravit.

1) Uživatel

V této záložce můžete upravit uživatelské jménoe-mailjméno a příjmení daného správce.

Dále můžete tomuto správci vygenerovat nebo nastavit nové heslo.

2) Informace

Zde můžete vyplnit informace o uživateli, případně odkazy na jeho web a sociální sítě

Tyto informace se zobrazují na stránce autora, kterou automaticky generuje Wordpress.

3) Člen

Zde nastavíte, zda se má člen zobrazit v elementu katalog členů, případně zda má být jeho e-mail v katalogu členů skrytý. Dále můžete vyplnit obor podnikání a další vlastní pole, které si v Miowebu vytvoříte. Tyto informace se zobrazí ve výše zmíněném elementu. Toto nastavení se výhradně využívá pro členy členských sekcí.

4) Členské sekce

Zde je možné určit, do jakých členských sekcí a členských úrovní má tento správce přístup, případně upravíte, do kdy má přístup aktivní. Toto nastavení se využívá výhradně u účtů členů členských sekcí.

5) Pravý sloupeček

V tomto nastavení si zvolíte roli daného uživatele. Více informací o jednotlivých rolích najdete zde.

Dále si zde zvolíte, zda se má uživateli poslat e-mail s informací o vytvoření účtu.
Více informací o e-mailech, které jsou uživatelům odesílány, najdete zde.

Uživatelské role

 • Administrátor
  • Má plné oprávnění k administraci webu. Může přidávat či upravovat další uživatele. Zvažte, komu takové oprávnění udělíte.
 • Šéfredaktor
  • Nemá přístup k pluginům, šablonám nebo widgetům, ale může spravovat kategorie, média, články, odkazy, komentáře a editovat obsah v Miowebu. Uživatel taktéž nemůže aktualizovat Wordpress na webu.
 • Redaktor
  • Redaktor může vytvářet, publikovat a mazat své vlastní články. Také nahrává média a maže to, co sám dříve nahrál. Moderuje komentáře u svých postů. Na rozdíl od šéfredaktora nemá přístup k obsahu ostatních uživatelů. A nemůže vytvářet stránky. Abyste mohli takto editovat, za URL dopište /admin.
 • Spolupracovník
  • Spolupracovník má k dispozici vytváření, úpravu a mazání vlastních, doposud neuveřejněných článků. Každý článek, který napíše, nebude publikován, dokud ho neschválí šéfredaktor. Tahle úroveň oprávnění je dobrá v případě, že chcete mít absolutní kontrolu nad tím, co se na webu publikuje. Důležité je, že spolupracovník nemá přístup do médií, a pokud chce do článku vložit nějaký obrázek, musí požádat o pomoc šéfredaktora. Abyste mohli takto editovat, za URL dopište /admin.
 • Člen a Návštěvník
  • Uživatelské role Člen a Návštěvník standardně nemají oprávnění pro přidávání a editaci článků. Pokud vytváříte nového autora článků pro svůj blog, je potřeba vybrat některou z předešlých úrovní. 
  • Pokud vytváříte člena členské sekce, zvolte možnost Člen. Pokud byste vybrali možnost Návštěvník, bude se tento uživatel zobrazovat v seznamu uživatelů webu, nikoliv v seznamu členů členských sekcí na webu.

TIP

Pro oprávnění editovat web přidělte novému uživateli roli Šéfredaktor nebo Administrátor.

E-maily

Pokud při vytváření uživatele na webu zakliknete možnost Poslat uživateli e-mail s informací o jeho novém účtu, odešle se zákazníkovi e-mail s přístupy. E-mail bude vypadat následovně.

Přidání správce

Pokud přidáváte správce skrze Nastavení > Web > Uživatelé, e-mail bude vypadat následovně.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás