Jak na webu vytvořit dalšího uživatele/správce?

Pokud chcete k tvorbě webu přizvat své kolegy, můžete jim vytvořit jejich vlastní účty, díky kterým budou moci upravovat web.

Přepněte se do WordPressu pomocí ikony W vpravo nahoře.

V levém sloupci zvolte Uživatelé > Vytvořit uživatele.

Zobrazí se formulář, do kterého vyplňte všechny požadované údaje, a z rozbalovací lišty u úrovně zvolte roli, jakou bude daný člověk zastávat (více o jednotlivých rolích najdete níže). Vytvoření nového uživatele potvrďte modrým tlačítkem Vytvořit nového uživatele.

TIP: Pro oprávnění upravovat web přidělte roli Šéfredaktor nebo Administrátor.

Popis uživatelských rolí:

Administrátor

Má plné oprávnění k administraci webu. Může přidávat či upravovat další uživatele. Zvažte, komu takové oprávnění udělíte.

Šéfredaktor

Nemá přístup k pluginům, šablonám nebo widgetům, ale může spravovat kategorie, média, články, odkazy, komentáře a editovat obsah v Miowebu. Uživatel taktéž nemůže aktualizovat Wordpress na webu.

Redaktor

Redaktor může vytvářet, publikovat a mazat své vlastní články. Také nahrává média a maže to, co sám dříve nahrál. Moderuje komentáře u svých postů. Na rozdíl od šéfredaktora nemá přístup k obsahu ostatních uživatelů. A nemůže vytvářet stránky. Abyste mohli takto editovat, za URL dopište /admin.

Spolupracovník

Spolupracovník má k dispozici vytváření, úpravu a mazání vlastních, doposud neuveřejněných článků. Každý článek, který napíše, nebude publikován, dokud ho neschválí šéfredaktor. Tahle úroveň oprávnění je dobrá v případě, že chcete mít absolutní kontrolu nad tím, co se na webu publikuje. Důležité je, že spolupracovník nemá přístup do médií, a pokud chce do článku vložit nějaký obrázek, musí požádat o pomoc šéfredaktora. Abyste mohli takto editovat, za URL dopište /admin.

Člen a Návštěvník

Uživatelské role Člen a Návštěvník standardně nemají oprávnění pro přidávání a editaci článků. Pokud vytváříte nového autora článků pro svůj blog, je potřeba vybrat některou z předešlých úrovní.

CW 3.0