Multijazyčný web

Vícejazyčný web je možné vytvořit třemi způsoby.

1) pro každý jazyk nová doména

= pro každou doménu samostatná Mioweb licence.

2) pro každý jazyk subdoména

= pro každou subdoménu samostatná Mioweb licence.

U těchto dvou způsobů tedy budete potřebovat další licenci Miowebu. Pro každý jazyk je potřeba vytvořit  samostatný web na jiné doméně či subdoméně, zkopírovat obsah a upravit texty a weby vzájemně prolinkovat.

3) vše na jedné doméně

= v rámci 1 licence Miowebu.

Tento způsob má omezení jako je pouze jeden blog (v jednom jazyce), pouze jedna administrace (v jednom jazyce).

Postup je pak následovný:

1) Vytvoříte si kompletní web v prvním jazyce (např. CZ) včetně požadovaného obsahu s tím, že vzhled hlavičky i patičky všech stránek budete řešit na globální úrovni, tedy v sekci Vzhled webu.

2) Vytvoříte si novou prázdnou stránku, kterou pojmenujete např. EN.

3) Z CZ stránek postupně vytvoříte kopie pro stránky v dalším jazyce (např. EN) s tím, že jim nadřazenou stránku dáte stránku EN.

Příklad: V CZ budete mít stránku O nás s URL adresou http://www.neco.cz/o-nas. V EN verzi pak bude kopie mít URL http://www.neco.cz/en/about-us.

4) U EN verzí stránek si v sekci Stránka - Vzhled stránky nastavíte vlastní hlavičku a patičku s tím, že tyto hlavičky si upravíte tak, aby byly v EN. Toto nastavení hlavičky a patičky je potřeba udělat na všech jednotlivých stránkách EN jednotlivě.

Tím, že CZ verze stránek budou obsahovat globální hlavičku a patičku v CZ a EN verze stránek budou obsahovat vlastní hlavičku a patičku v EN, můžete docílit jazykové mutace. 

Aby se pak dalo hezky přepínat mezi jazyky, můžete si do hlavičky v CZ i EN přidat tzv. obsah před hlavičkou, ve kterém si např. v proužku vložíte ikonky s vlaječkami, které budou odkazovat na hlavní stránku v CZ a EN.

Výsledek pak může vypadat např. takto: