Multijazyčný web

Vícejazyčný web je možné vytvořit třemi způsoby.

1) Pro každý jazyk nová doména / subdoména

Pro každou doménu / subdoménu budete potřebovat samostatnou licenci Miowebu.

INFO: Pro každý jazyk je potřeba vytvořit samostatný web na jiné doméně či subdoméně, zkopírovat obsah a upravit texty a weby vzájemně prolinkovat. Weby nejsou jakkoliv propojené - jedná se o 2 samostatné webové stránky.

2) Vše na jedné doméně

V rámci tohoto řešení vám bude stačit jedna licence Miowebu.

UPOZORNĚNÍ: Blog, e-shop a administraci je možné mít pouze v jednom jazyce. Texty, které jsou v elementech napevno taktéž není možné mít ve více jazycích - zobrazují se v jazyce, který je nastavený v nastavení Wordpressu.

Postup je pak následovný:

1) Vytvoříte si kompletní web v prvním jazyce (např. CZ) včetně požadovaného obsahu s tím, že vzhled hlavičky i patičky všech stránek budete řešit na globální úrovni, tedy v sekci Vzhled webu.

2) Vytvoříte si novou prázdnou stránku, kterou pojmenujete např. EN.

3) Z CZ stránek postupně vytvoříte kopie pro stránky v dalším jazyce (např. EN) s tím, že jim nadřazenou stránku dáte stránku EN.

PŘÍKLAD: V CZ budete mít stránku O nás s URL adresou https://www.neco.cz/o-nas. V EN verzi pak bude kopie mít URL https://www.neco.cz/en/about-us.

4) U EN verzí stránek si v sekci Stránka - Vzhled stránky nastavíte vlastní hlavičku a patičku s tím, že tyto hlavičky si upravíte tak, aby byly v EN. Toto nastavení hlavičky a patičky je potřeba udělat na všech jednotlivých stránkách EN jednotlivě.

Tím, že CZ verze stránek budou obsahovat globální hlavičku a patičku v CZ a EN verze stránek budou obsahovat vlastní hlavičku a patičku v EN, můžete docílit jazykové mutace. 

Aby se pak dalo hezky přepínat mezi jazyky, můžete si do hlavičky v CZ i EN přidat tzv. obsah před hlavičkou, ve kterém si např. v proužku vložíte ikonky s vlaječkami, které budou odkazovat na hlavní stránku v CZ a EN.

Výsledek pak může vypadat např. takto: