Element Kalendář akcí

Element Kalendář akcí vám zpřehlední plánované události. 

Vytvoření události / akce

Nejprve si musíte vytvořit jednotlivé akce. Přejděte do WordPressu pomocí W vpravo nahoře.

Pokračujte přes záložku Kalendář akcí > Přidat akci. Událost vytvoříte po kliknutí na tlačítko Přidat akci.

V levé části editace vyplňte podrobnosti ohledně chystané události. Konkrétně Název, Datum a čas konání, Místo konání, Popisek a Detail akce. Žádná z položek není povinná. V Detailu akce se zadává URL adresa stránky, kam chcete, aby byl návštěvník přesměrován po kliknutí na akci. Pokud se cílová stránka nachází na stejném webu, je možné vybrat název stránky z roletky. Stránku mějte ale připravenou předem.

V pravé části editace můžete zvolit kategorii akce a náhledový obrázek akce. Celé to uložíte pomocí tlačítka Publikovat, nebo v případě, že provádíte dodatečné změny, tlačítkem Aktualizovat

Pokud budete potřebovat přidat další událost, v horní části editace klikněte opět na tlačítko Přidat akci.

Kategorie

Potřebujete plánovat více akcí, a tím pádem chcete mít na webu více kalendářů, které se spolu nebudou míchat? I na to Mioweb myslí a umožňuje vám roztřídit si vše do kategorií. Potom na webové stránce jen necháte vypsat akce z dané kategorie. Postupujte následovně:

Ve WordPressu přejděte na Kalendář akcí > Kategorie > vyplňte Název a klikněte na tlačítko Přidat kategorii.

Do které kategorie má která akce patřit, vždy nastavíte v detailu akce, viz postup výše.

TIP: Abyste mohli jednotlivé akce zařadit do kategorií, musíte kategorie vytvořit jako první. V opačném případě se vraťte do nastavení akce a kategorii doplňte zpětně.

Vložení kalendáře na web

Jakmile budete mít všechny události vytvořené, běžte zpět do administrace Miowebu.
Element přidáte přetažením elementu Kalendář akcí do dané stránky.

Máte-li akce ve WordPressu nastavené, zobrazí se rovnou i ve stránce. Pokud chcete provádět další úpravy, klikněte na tužku.

Nemáte-li akce nastavené, vloží se jen prázdný element a akce musíte nastavit podle návodu popsaného výše. Samotné úpravy zase provádíte přes ikonu tužky.

Obsah

Na záložce Obsah vyberete, jaké akce, v jakém počtu a z jaké kategorie se mají zobrazit, a posuvníkem nastavíte počet slov popisku, který se bude zobrazovat přímo na stránce. Dále tu nastavujete zobrazování obrázku, popisku či zvýraznění data. Vámi požadovanou variantu nastavíte pomocí přepnutí posuvníku.

Dále můžete na záložce Obsah přejít do administrace ve WordPressu, když kliknete na Administrace akcí, tak vstoupíte do celkové administrace, nebo kliknutím na ikonu tužky u jednotlivých akcí, kdy se dostanete do nastavení příslušné akce.

Vzhled

Na záložce Vzhled nastavíte počet sloupců, v nichž se bude seznam akcí zobrazovat a styl zobrazeného elementu. Nastavíte taky poměr, v jakém se budou zobrazovat obrázky (výběrem z možností v roletce), a přiblížení prvku po najetí myší na něj. To uděláte tak, že v kolonce Efekt vyberete z nabídky v roletce zoom.

Na záložce Vzhled dále vybíráte barvu zvýraznění data, font, velikost, barvu názvu, podnadpisu a popisku. Nabídku rozbalíte kliknutím na ozubené kolečko vedle nadpisů Font názvu a Font popisku. Dále můžete nastavit, zda se u jednotlivých akcí bude zobrazovat tlačítko, které zákazníka navede na detail akce.

Pokročilé

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.

CW 3.0.