Element Kalendář akcí

Element Kalendář akcí vám zpřehlední plánované události. 

Vytvoření události / akce

Nejprve si musíte vytvořit jednotlivé akce. Přejděte do  WordPressu pomocí W vpravo nahoře.

Pokračujte přes záložku  Kalendář akcí > Přidat akci. Událost vytvoříte po kliknutí na tlačítko Přidat akci.

Přidat akci

V levé části editace vyplňte podrobnosti ohledně chystané události. Konkrétně  Název, Datum a čas konání, Místo konání, Popisek a Detail akce. Žádná z položek není povinná. V Detailu akce se zadává URL adresa stránky, kam chcete, aby byl návštěvník přesměrován po kliknutí na akci. Pokud se cílová stránka nachází na stejném webu, je možné vybrat název stránky z roletky. Stránku mějte ale připravenou předem.

Vytvoření akce

V pravé části editace můžete  zvolit kategorii akce a náhledový obrázek akce. Celé to uložíte pomocí tlačítka Publikovat, nebo v případě, že provádíte dodatečné změny, tlačítkem Aktualizovat

Pokud budete potřebovat přidat další událost, v horní části editace klikněte opět na tlačítko  Přidat akci.

Kategorie

Potřebujete plánovat více akcí, a tím pádem chcete mít na webu více kalendářů, které se spolu nebudou míchat? I na to Mioweb myslí a umožňuje vám roztřídit si vše do kategorií. Potom na webové stránce jen necháte vypsat akce z dané kategorie. Postupujte následovně:

Ve WordPressu přejděte na  Kalendář akcí > Kategorie > vyplňte Název a klikněte na tlačítko Přidat kategorii.

Do které kategorie má která akce patřit, vždy nastavíte v detailu akce, viz postup výše.

Abyste mohli jednotlivé akce zařadit do kategorií, musíte kategorie vytvořit jako první. V opačném případě se vraťte do nastavení akce a kategorii doplňte zpětně.

Vložení kalendáře na web

Jakmile budete mít všechny události vytvořené, běžte zpět do administrace Miowebu. Element přidáte přetažením elementu  Kalendář akcí z levého panelu do prostoru stránky tak, aby se vám rozsvítila modrá linka. Pokud element nevidíte, popojeďte posuvníkem v nabídce níže.

Máte-li akce ve WordPressu nastavené, zobrazí se rovnou i ve stránce. Pokud chcete provádět další úpravy, klikněte na tužku.

Nemáte-li akce nastavené, vloží se jen prázdný element a akce musíte nastavit podle návodu popsaného výše. Samotné úpravy zase provádíte přes ikonu tužky.

V levém panelu se zobrazí záložky:

  • OBSAH
  • VZHLED
  • POKROČILÉ

OBSAH

Na záložce Obsah vyberete, jaké akce, v jakém počtu a z jaké kategorie se mají zobrazit, a posuvníkem nastavíte počet slov popisku, který se bude zobrazovat přímo na stránce.

Dále tu nastavujete zobrazování obrázku, popisku či zvýraznění data. Vámi požadovanou variantu nastavíte pomocí přepnutí posuvníku na  ON/OFF. 

Skrýt obrázky ON = obrázek nebude vidět.
Skrýt obrázky OFF = obrázek bude vidět.

A stejně tak je to u dalších možností.

Dále můžete na záložce Obsah přejít do administrace ve WordPressu, když kliknete na Administrace akcí, tak vstoupíte do celkové administrace, nebo kliknutím na ikonu tužky u jednotlivých akcí, kdy se dostanete do nastavení příslušné akce.

VZHLED

Na záložce Vzhled nastavíte počet sloupců, v nichž se bude seznam akcí zobrazovat a styl zobrazeného elementu. Nastavíte taky poměr, v jakém se budou zobrazovat obrázky (výběrem z možností v roletce), a přiblížení prvku po najetí myší na něj. To uděláte tak, že v kolonce Efekt vyberete z nabídky v roletce zoom.

Na záložce  Vzhled dále vybíráte barvu zvýraznění data, font, velikost, barvu názvu a popisku. Nabídku rozbalíte kliknutím na ozubené kolečko vedle nadpisů Font názvu a Font popisku.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.

CW 3.0.