Element Katalog

Element katalog využijete pro zobrazení nabídky produktů, odkud můžete vést návštěvníka na prodejní stránku. Můžete jej ale využít například i pro přehled pořádaných akcí či nabídku služeb.

Jestliže chcete umístit do vaší stránky katalog, použijte element Katalog. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky. Pokud jej na vašem monitoru nevidíte, popojeďte níže v nabídce elementů.

Kliknutím do elementu nebo na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete záložky:

  • POLOŽKY
  • VZHLED
  • SLIDER
  • POKROČILÉ

POLOŽKY

Na první záložce vyberte, zda se budou vypisovat podstránky některé z vámi vytvořených stránek nebo zda budete zadávat vlastní položky. V případě zobrazení položek jako podstránek musíte vybrat stránku, jejíž podstránky se mají v katalogu zobrazovat.

Chcete-li přidat vlastní položky, vyberte z roletky možnost Vlastní položky a přidejte položku.

Do editace položky se dostanete kliknutím na ikonku tužky.

V nabídce, která se vám objeví vepíšete název a popisek položky, přidáte její obrázek, cenu a odkaz na stránku, kam má být návštěvník po kliknutí na položku přesměrován. Pokud chcete návštěvníka přesměrovat jinam, než na vaše stránky, zadejte vlastní URL. To uděláte tak, že posuvníkem popojedete tak, aby se rozsvítila možnost ON a zadáte vlastní URL.

VZHLED

Na záložce vzhled nastavíte počet sloupců, do kterého se mají položky katalogu řadit a také styl, jakým budou položky zobrazeny (vyberete kliknutím na obrázek stylu a vyberete z nabídky, která se objeví).

Můžete zde také upravit efekt po najetí myši na položku (přiblížení-zoom) a také to, v jakém poměru budou zobrazeny obrázky.

Níže pak můžete ještě nastavit zarovnání textů položek nebo změnit velikost a font nadpisu názvu nebo popisku. To uděláte tak, že kliknete na ozubené kolečko u Fontu názvu nebo fontu nadpisu a z nabídky, která se vám objeví, vyberete font a posuvníkem zvolíte velikost názvu nebo popisu.

SLIDER

Další záložkou elementu je slider. Pokud chcete, aby byla tato možnost aktivní, popojeďte posuvníkem tak, aby se rozsvítilo (podbarvilo) ON.  Poté si Můžete nastavit Typ animace. Na výběr máte dvě možnosti - Prolínání nebo Zprava doleva. 

V nastavení můžete také vypnout/zapnout Autoplay. Vypnutý (OFF) znamená, že lze slidy na stránce posouvat pouze ručně. V případě,  je-li Autoplay zapnutý (ON), budou se obrázky měnit samy. 

Na této záložce také volíte, zda skryjete navigaci (ON), nebo ji necháte zapnutou.

Dále nastavte Zpoždění slidů, což je doba, po jakou je obrázek na stránce, než se přesune na další a Délku animace, což je čas, po který se bude obrázek přesouvat.

Nastavíte tu také, zda chcete mít u slidů světlé či tmavé ovládací prvky. Až budete mít nastavení hotové, klikněte na ULOŽIT. Jak vypadá rozdíl mezi barvou ovládacích prvků můžete vidět níže.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.