Element Odkaz

Pomocí elementu odkaz můžete velmi jednoduše vložit odkaz na jakoukoli stránku webu a samozřejmě i jakoukoli jinou mimo web, nebo nechat na základě kliknutí na odkaz zobrazit pop-up.

Jestliže chcete umístit do vaší stránky odkaz, použijte element  Odkaz. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky. Pokud jej na vašem monitoru nevidíte, popojeďte níže v nabídce elementů.

Kliknutím na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete záložky:

  • ODKAZ
  • VZHLED
  • POKROČILÉ

ODKAZ

Na záložce Odkaz nastavíte text odkazu, akci po kliknutí na odkaz, tedy zda se otevře stránka nebo zobrazí pop-up.  V případě stránky vyberete z roletky stránku, na kterou má být dotyčný přesměrován, v případě pop-upu vyberete z pop-upů, které máte vytvořené nebo vytvoříte pop-up nový.

Chcete-li zadat vlastní URL, popojeďte posuvníkem tak, aby se rozsvítilo ON a zadejte vámi požadované URL.

Poslední možností nastavení je na této záložce zarovnání odkazu. Nastavte, jestli bude odkaz zarovnán vpravo, vlevo nebo na střed.

VZHLED

Po kliknutí na ozubené kolečko vedle textu Font odkazu se zobrazí nabídka, kterou vidíte níže. Můžete tak vybrat z možností v roletce font odkazu, posuvníkem zvolíte velikost textu odkazu a nastavit můžete také vlastní barvu odkazu.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.