Element Odpočet

Element Odpočet používáme k zobrazení zbývajícího času například akce na prodej produktu. 

JAK ODPOČET FUNGUJE

Odpočet je vázaný na cookies ve webovém prohlížeči. Pokud tedy zákazník zobrazí stránku s odpočtem na počítači, do cookies se zapíše datum a čas vstupu a odpočet začne běžet. Pokud si zákazník v prohlížeči cookies smaže, odpočet začne znovu (neplatí pro odpočet na konkrétní datum).

U odpočtu není provázanost mezi různými zařízeními. Pokud si tedy zákazník otevře stránku na počítači a zde odpočet doběhne do konce a následně si zobrazí stejnou stránku s odpočtem v telefonu, bude zde odpočet běžet opět od začátku.

NASTAVENÍ

Jestliže chcete umístit do vaší stránky odpočet, použijte element  Odpočet. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky. Pokud jej na vašem monitoru nevidíte, popojeďte níže v nabídce elementů, nebo si vyhledejte ve vyhledávacím okénku klíčové slovo "odpočet".

Kliknutím na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete záložky:

 • Nastavení
 • Vzhled
 • Pokročilé


1. NASTAVENÍ

Nastavení odpočtu na konkrétní datum

Na záložce Nastavení nastavíte datum, do kdy má odpočet běžet. Stačí kliknout do kolonky datum a vybrat z kalendáře den, kdy má odpočet skončit. Také si v tomto řádku nastavíte hodinu a minutu ukončení odpočtu.

Další věc, kterou zde můžete nastavit, je, zda se má stránka automaticky po vypršení odpočtu přesměrovat na stránku jinou (např. na stránku s informací, že nabídka již skončila). Pokud chcete, aby se tak stalo, vyberte z nabídky stránek tu, na kterou má být stávající stránka přesměrována. Stačí vybrat z roletky. 

Chcete-li zadat vlastní URL stránky, popojeďte posuvníkem tak, aby se modře rozsvítilo "ON" a zadejte vlastní URL.

Nastavení odpočtu od vstupu na stránku / do kampaně

Na záložce Nastavení nastavíte  čas, který bude v rámci odpočtu ubíhat. Stačí kliknout do kolonky "Nastavit odpočet na" a zde vyplnit požadovanou dobu v minutách, hodinách, či dnech. Odpočítávání je možné začít od půlnoci dne vstupu, začátku dne vstupu, nebo od času vstupu.

Další věc, kterou zde můžete nastavit, je, zda se má stránka automaticky po vypršení odpočtu přesměrovat na stránku jinou (např. na stránku s informací, že nabídka již skončila). Pokud chcete, aby se tak stalo, vyberte z nabídky stránek tu, na kterou má být stávající stránka přesměrována. Stačí vybrat z roletky. 

Chcete-li zadat vlastní URL stránky, popojeďte posuvníkem tak, aby se modře rozsvítilo "ON" a zadejte vlastní URL.


2. VZHLED

Na záložce Vzhled si vyberete zobrazení odpočtu, tedy jeho vzhled. Kliknutím na obrázek odpočtu rozbalíte nabídku a vyberte ten, který se vám líbí nejvíce.

V řádku pod ním nastavíte posuvníkem velikost elementu, níže pak barvu.

Chcete-li nastavit font čísel, klikněte na ozubené kolečko a vyberte si z nabídky v roletce. Chcete-li nastavit barvu fontu u popisků, klikněte na ozubené kolečko a následně si z barevné palety vyberte barvu, která Vám bude vyhovovat.


3. POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Odpočet na konkrétní datum
  • Můžete využít při před-prodeji kurzu, vstupenek, vánoční akci apod., kdy je událost limitována určeným časovým bodem.
 • Odpočet od vstupu na stránku / vstupu do kampaně
  • Můžete využít při akcích, které probíhají průběžně (máte na ně např. navázanou reklamu apod.). 
  • Zákazník má k nákupu pouze limitovaný čas, což ho motivuje k nákupu ihned.