Element Komentáře

Element WP komentáře slouží ke komunikaci návštěvníka s vámi nebo ostatními návštěvníky. V tomto návodu se dozvíte, jak na to.

Jestliže chcete umístit do vaší stránky komentáře, použijte element  Komentář. Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky. Pokud jej na vašem monitoru nevidíte, popojeďte níže v nabídce elementů.

Kliknutím na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete záložky:

  • Vzhled
  • Pokročilé

VZHLED

Po kliknutí se dostanete do editace elementu, kde vyberete vzhled komentářů a tlačítko, které má obdobné nastavení jako element Tlačítko.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.