Jak vytvořit nové členské stránky

Jestliže chcete vytvořit novou členskou stránku, můžete postupovat jako při tvorbě klasické stránky. 

V horní liště klikněte na ikonu plus a zvolte Přidat > Stránku

Vyberte název a zvolte šablonu stránky. Můžete si vybrat jednu z přednastavených šablon nebo si stránku vytvořit (v tom případě zvolte Prázdná stránka). Klikněte na Uložit. Tímto postupem jste si vytvořili klasickou stránku pro web.

Nyní ze stránky uděláme členskou stránku. V levém panelu zvolte záložku STRÁNKA Členská stránka

Zobrazí se před vámi nastavení členské stránky. Jelikož ale stránku ještě nemáte označenou jako členskou, musíte tak nejdříve učinit. Aktivujte tedy možnost Zpřístupnit stránku pouze registrovaným uživatelům.

Z následující nabídky vyberte pod jakou členskou sekci tato stránka bude spadat. Jestliže máte vytvořené i členské úrovně, o kousek níže ještě vyberte do jaké členské úrovně se má stránka zařadit.

Můžete si rovněž vybrat, kdy se stránka zpřístupní. Možnosti jsou následující:

  • okamžitě po vstupu do členské sekce
  • po X dnech od registrace do členské sekce
  • v určitý den (přesné datum a čas)
  • v měsíci (měsíční obsah)
  • po splnění úkolů předešlé lekce

Seznam úkolů slouží k definici úkolů pro danou stránku

Úkoly je možné vypsat na stránce pomocí elementu Seznam úkolů. Na splnění je možné následně navázat např. otevření dalších stránek (viz seznam výše).

pozor

Při smazání členské sekce, do které jsou stránky přiřazené, nedochází k automatickému smazání jednotlivých stránek v ní! Chcete-li smazat členskou sekci a zároveň i její stránky, musíte je dodatečně všechny ručně odstranit.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás