Jak vytvořit nové členské stránky

Jestliže chcete vytvořit novou členskou stránku, můžete postupovat jako při tvorbě klasické stránky. 

V horní liště klikněte na ikonu plus a zvolte " Nová stránka". Vyplňte název a zvolte šablonu stránky. Můžete si vybrat jednu z přednastavených šablon nebo si stránku vytvořit (v tom případě zvolte "Prázdná stránka". Klikněte na uložit a tímto postupem jste si vytvořili klasickou stránku pro web.

Nyní ze stránky uděláme členskou stránku. V levém panelu zvolte záložku " STRÁNKA" a poté "Nastavení stránky". Nyní vyberte "Členská stránka". Zobrazí se před vámi nastavení členské stránky. Jelikož ale stránku ještě nemáte označenou jako členskou, musíte tak nejdříve udělat. Aktivujte tedy možnost "Zpřístupnit stránku pouze registrovaným uživatelům".

Z následující nabídky vyberte pod jakou členskou sekci tato stránka bude spadat. jestliže máte vytvořené i členské úrovně, o kousek níže ještě vyberte do jaké členské úrovně se má stránka zařadit. Poté nastavení uložte a tím jste vytvořili členskou stránku.

Pozor, při smazání dané Členské sekce, do které jsou stránky přiřazené, nedochází k automatickému smazání jednotlivých stránek v ní! Chcete-li smazat ČS a zároveň i její stránky, musíte je dodatečně všechny ručně odstranit.