Evergreen členské sekce

V členské sekci máte možnost nastavit, že se určité stránky, např. jednotlivé lekce, budou klientům zobrazovat až v předem určený čas, nikoli ihned po zakoupení produktu, zpravidla kurzu. Využijete to například u on-line kurzů, kdy chcete, aby se jednotlivé lekce zobrazovaly postupně v průběhu kurzu, nikoli všechny najednou po vstupu do kurzu.

Jednotlivé lekce či kroky se tak mohou zobrazovat na základě různých pravidel.

Nastavení v členské sekci provedete následovně.

Na stránce, kterou chcete zpřístupnit až po určité době, zvolte v levém panelu záložku "STRÁNKA" , poté zvolte "Nastavení stránky" a nakonec "Členská stránka".

Nyní pokud máme tuto stránku již označenou jako členskou stránku, uvidíte hned nastavení. Jestliže tomu tak není, je potřeba zpřístupnit stránku pouze registrovaným uživatelům.

Pro nastavení evergreenu se zaměřte na dolní část nastavení označenou "Omezení přístupu".

Zde si můžete vybrat, kdy chcete stránku zpřístupnit uživatelům:

Okamžitě po vstupu do členské sekce

Stránka bude okamžitě viditelná a dostupná pro uživatele.

Po X dnech od registrace do členské sekce

Jestliže chcete stránku zpřístupnit uživateli například až po týdnu, napište do následujícího pole 7.

Díky tomu můžete jednotlivé stránky postupně otevírat. Například pokud budete chtít zpřístupňovat stránky po týdnu, nastavte u první stránky 7, u další 14, u další 21 a tak dále.

Jelikož se vstupy uživatelů časově liší, budou se stránky zpřístupňovat v odlišná data.

V určitý den (přesné datum a čas)

Pokud chcete stránku zpřístupnit v pevný čas i datum bez ohledu na to, jak dlouho je uživatel v členské sekci, využijte toto pravidlo.

V měsíci (měsíční obsah)

Pokud chcete danou stránku uvolnit v určitý měsíc, můžete použít toto pravidlo. Zároveň zde platí, že uživatel musí mít přístup pro daný měsíc.

Po splnění úkolů předešlé lekce

Jestliže chcete postup uživatelů ovlivnit plněním úkolů a až po splnění jim uvolnit další stránku, použijte toto pravidlo. V nastavení musíte vybrat, z jaké stránky musí uživatel úkoly splnit, aby se mu zpřístupnila další/nastavovaná stránka.