Jak ověřit správné nastavení členské sekce

Než spustíte prodej členské sekce, doporučujeme si projít veškerá nastavení, abyste se ujistili, že je vše nastaveno správně. V tomto článku vás provedeme místy, kde je možné něco opomenout. Následně samozřejmě bude potřeba vše otestovat na jiný e-mail, než který používáte pro správu Miowebu.

1. Nastavení členské sekce

a) Přihlašovací stránka

Otevřete si přihlašovací stránku vaší členské sekce a zkontrolujte, zda je přihlašovací formulář propojený se správnou členskou sekcí. Vidíte, že v tomto příkladu není u přihlašovacího formuláře členská sekce přiřazena. Chyba může také nastat, když přihlašovací stránku kopírujete z jiné členské sekce a zapomenete tam přiřadit novou členskou sekci.

Dále zkontrolujte, zda máte v Nastavení > Členská sekce >  Členské sekce > Nastavení > Základní nastavení přiřazenou přihlašovací stránku. Nezapomeňte se podívat, zda se nacházíte ve správné členské sekci, pokud jich máte víc. 

b) Nástěnka

V předchozím bodě vidíte, že nad formulářovými poli na přihlašovací stránce bylo červené upozornění, že k členské sekci není přiřazena nástěnka. To je další věc, kterou byste neměli zapomenout zkontrolovat. Zůstaňte tedy ještě v Členské sekce > Nastavení. Zde opět v záložkách Základní nastavení vidíte, že v členské sekci není žádná nástěnka. Jedná se o stránku, kterou váš zákazník uvidí hned po vstupu do členské sekce. Pokud nezvolíte nástěnku, klient se nebude moci do členské sekce dostat.

Nyní je vhodné zkontrolovat, zda je nástěnka zařazena do správné členské sekce. Jakmile otevřete nástěnku, přejděte v levém panelu do záložky Stránka > Nastavení stránky > Členská stránka a ověřte, do jaké členské sekce je nástěnka přiřazena. A pokud máte vytvořeno několik členských úrovní, podívejte se, zda je nějaká úroveň zaškrtnuta. Nejjistější je nezaškrtávat žádnou úroveň, v tomto případě bude nástěnka přístupná pro všechny úrovně, což je důležitý předpoklad pro správnou funkčnost členské sekce.

c) Stránky členské sekce

Na závěr bodu číslo 1 projděte každou stránku v členské sekci a zkontrolujte přes Stránka > Členská stránka, zda je přiřazena do správné členské sekce a úrovně (pokud máte úrovně vytvořené).

2. Propojení s FAPI

Zde je potřeba zkontrolovat, zda jste do formuláře ve FAPI vložili správný notifikační skript z Nastavení > Členská sekce  > Nastavení > Notifikace.

Pokud nemáte vytvořené členské úrovně, pak stačí zkontrolovat notifikační skript, který uvidíte v záložce Notifikace FAPI a porovnat ho se skriptem v editaci formuláře ve FAPI v kroku 4 Akce. Pokud máte vytvořené členské sekce a nabízíte, že si klient může úrovně dokupovat později, je potřeba ověřit, zda jste při vkládání jednotlivých notifikačních skriptů ke každému připsali "add". Viz. nápověda Registrace do členské sekce přes FAPI formulář.