Registrace do členské sekce přes FAPI formulář

Existuje několik způsobů, jak registrovat členy do členské sekce. Jednou z nich, vázanou na úhradu faktury, je registrace přes FAPI formulář.

Tuto možnost využijete v případě, že prodáváte produkt, ke kterému se váže členská sekce a prodáváte jej přes FAPI formulář umístěný na Miowebu. Celý systém můžete velmi dobře zautomatizovat tak, aby se po úhradě faktury automaticky vygenerovaly přístupové údaje do členské sekce.

info

Tento návod využijete, pokud k fakturaci na webu používáte aplikaci FAPI. Pokud používáte k fakturaci prodejní modul Miowebu, najdete návod na registraci do placené členské sekce zde.

pozor

U produktů, které byly vytvořeny ve verzi Mioweb 3.1 a nepřenášejí se do FAPI, není možné ve FAPI nastavit notifikační skripty. U těchto produktů je potřeba nastavit typ produktu na členství (viz odkaz), případně u těchto produktů využít pro tvorbu přístupu automatizace (viz odkaz).

Jak systém nastavit

V horní liště klikněte na Nastavení > Členské sekce.

Nyní vyberte členskou sekci, do které chcete členy registrovat.

Přejděte do záložky Notifikace. Nyní vidíte, že každá členská sekce a každá členská úroveň má svoji notifikační URL adresu.

Každá členská sekce a členská úroveň má své ID, které se následně v notifikačních adresách používá.

Tyto notifikace fungují tak, že v momentě, kdy klient zaplatí za přístup do čl. sekce, dojde k "zavolání" dané notifikace a ta řekne Miowebu, že má vytvořit přístup na daný e-mail a poslat přístupy.

Příklad: Pokud tedy budete chtít vytvořit přístup do členské sekce s úrovní Vysoká (viz. obrázek výše), zkopírujte si adresu na daném řádku. Ve FAPI otevřete konkrétní prodejní formulář. Zde zvolte událost Zaplacení objednávky a na základě této události budete chtít provést akci spustit programový skript. Do pole níže vložte notifikaci z Miowebu.

Tímto nastavením dosáhnete toho, že po zaplacení objednávky bude klientovi automaticky vygenerován přístup do příslušné členské sekce/úrovně. 

Přihlašovací údaje a odkaz na přihlašovací stránku mu přijdou e-mailem.

Možnosti notifikačních URL

Nastavení členské sekce

 • Parametr: add_new_member
 • Popis parametru: Pomocí parametru add_new_member můžete nastavit, do které členské sekce bude uživatel přidán. Jedná se o základní parametr, který musí obsahovat každá notifikační URL. Jako hodnota se zde využívá ID členské sekce.
 • Použití parametru: Pokud chcete přidat uživatele do členské sekce, v nastavené členské sekce URL notifikační adresu s tímto parametrem najdete. Bude zde vyplněno i ID členské sekce. Adresu tedy stačí po zaplacení ve FAPI zavolat a přístup se vytvoří.
 • Příklad adresy: http://mujweb.cz/?add_new_member=9

Nastavení členských úrovní

 • Parametr: level
 • Popis parametru: Pomocí parametru level můžete nastavit, do kterých členských úrovní bude uživatel přidán (tento parametr odstraní přístup do ostatních členských úrovní, ve kterých byl uživatel přiřazen). Úrovně do parametru zadávejte pomocí jejich ID. 
 • Použití parametru: Pokud máte tedy úrovně "Začátečníci" s ID1 a "Pokročilí" s ID2, bude parametr vypadat takto &level=1-2 (při zadávání více úrovní oddělujte jednotlivá ID pomocí pomlčky). 
 • Příklad adresy pro jednu úroveň: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&level=1
 • Příklad adresy pro více úrovní: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&level=1-2

Přidání členských úrovní

 • Parametr: addlevel
 • Popis parametru: Na rozdíl od parametru level, addlevel přidá uživatele do nových členských úrovní a ponechá mu i jeho původní. Tudíž po provedení této akce zůstanou uživateli veškeré předchozí úrovně + získá úrovně na které je odkazováno v parametru. Úrovně do parametru zadávejte pomocí jejich ID. 
 • Použití parametru: Pokud máte úrovně "Začátečníci" s ID1 a "Pokročilí" s ID2, které chcete přidat uživateli a navíc úroveň "Původní" s ID3 ve které se uživatel již nachází, tak bude parametr vypadat takto &addlevel=1-2 (při zadávání více úrovní oddělujte jednotlivá ID pomocí pomlčky). 
 • Příklad adresy pro jednu úroveň: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&addlevel=1
 • Příklad adresy pro více úrovní: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&addlevel=1-2

Vypnutí e-mailu po notifikaci

 • Parametr: send_email
 • Popis parametru: Po zavolání notifikace se defaultně posílá email klientovi, který upozorňuje na to, že byl zákazník přidán do nové členské úrovně, případně do nové členské sekce. Pokud byste ho chtěli vypnout použijte parametr &send_email=0
 • Příklad adresy: http://mujweb.cz/?add_new_member=0&send_email=0

Nastavení datumu a času registrace

 • Parametry: date, time
 • Popis parametrů: Tyto parametry se používají ve chvíli, kdy v členské sekci používáte evergreen, tedy jednotlivé stránky/lekce se otevírají po určitém počtu dní od registrace a současně pokud posíláte klientům i mailing ke každé nové lekci např. v 8h ráno, a vy potřebujete, aby každý měl lekci v 8h ráno dostupnou. Standardně registrace probíhá v čase, kdy je uhrazena objednávka, každopádně těmito atributy můžeme datum a čas registrace upravit.
 • Použití parametru: Fakturu za členskou sekci zákazník uhradí v 17:30h. Přístupy se mu tedy vygenerují v tuto hodinu. Pokud máte v evergreenu nastaveno u druhé lekce otevření po 1 dni, lekce bude přístupná v 17:30 druhý den. Ovšem pokud potřebujete, aby byla přístupná už v 8h ráno, je nutné upravit notifikační adresu a tím zajistit, že registrace bude nastavena na 8:00 h. Upravte adresu tak, že na její konec přidáte parametr &time=8:00 (hodinu si nastavíte dle svých potřeb). Stejně tak to funguje s datumem, kdy na konec přidáte datum ve formátu yyyy-mm-dd, tzn. parametr pro datum 31.12.2020 bude následující &date=2020-12-31.
 • Čas / datum v budoucnu: Pokud je datum nebo čas registrace nastaveno v budoucnu, uživatel má do členské sekce / členské úrovně přístup ihned a tento datum a čas se berou v potaz pouze v rámci evergreen nastavení, kdy se obsah otevírá postupně po registraci.
 • Příklad adresy pro nastavení času: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&time=8:00
 • Příklad adresy pro nastavení datumu: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&date=2020-12-31

Omezení času členství

 • Parametr: days
 • Popis parametru: Pomocí atributu days omezíte členství svého zákazníka na zadaný počet dní od registrace. Po vypršení této doby se nelze do členské sekce přihlásit. 
 • Použití parametru: Pokud tedy budete chtít, aby měl uživatel přístup následujících 100 dní parametr bude ve tvaru &days=100. Pokud již zákazník přístup do členské sekce má, přístup se po zavolání této adresy o 100 dnů prodlouží.
 • Příklad adresy: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&days=100

Omezení členství pomocí datumu

 • Parametr: setexp
 • Popis parametru: Pomocí parametru setexp můžete nastavit datum do kterého bude mít uživatel přístup, po dosažení data se nebude moci uživatel do členské sekce přihlásit. Parametr setexp má formát zadávaných hodnot dd.mm.yyyy
 • Použití parametru: Pokud nastavíte hodnotu 0, tak se časové omezení zruší a členství přejde do neomezeného režimu. Parametr pro 15.ledna 2020 bude ve tvaru &setexp=15.01.2020
 • Příklad adresy: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&setexp=15.01.2020

Nastavení měsíce přístupu

 • Parametr: month
 • Popis parametru: Parametr month zpřístupní uživateli všechny vybrané měsíce ve vámi zadaném roce, případně zpřístupní uživateli přístup na celý rok. Parametr month zadávejte ve formátu yyyymm (pokud chcete zadávat konkrétní měsíce, kdy má být přístup platný - měsíce se oddělují pomlčkou) nebo yyyy (zprovozní všechny měsíce zadaného roku). 
 • Použití parametru: Pro zpřístupnění členské sekce na celý rok 2021 použijte parametr &month=2021. Pokud byste chtěli zákazníkovi zpřístupnit první 2 měsíce roku 2021, použijte parametr &month=202101-202102
 • Příklad adresy: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&month=2021

Přidání měsíců přístupu

 • Parametr: month_num
 • Popis parametru: Parametr month_num zpřístupní uživateli zadaný počet následujících měsíců, které zatím nemá koupené. 
 • Použití parametru: Pro přidání jednoho měsíce přístupu bude parametr ve tvaru &month_num=1
 • Příklad adresy: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&month_num=12

Použití 2 a více atributů

 • Popis: Při použití dvou a více atributů se nic nemění pouze na konci každého atributu začíná další znakem &. 
 • Použití: Parametr který registruje uživatele do členské sekce 28.8.2025 v 6:00 a zároveň mu přidá členské úrovně "Začátečníci" s ID 1 a "Původní" s ID 3 bude vypadat takto &addlevel=1-3&date=2025-08-28&time=06:00
 • Příklad adresy: https://mujweb.cz/?add_new_member=0&addlevel=1-3&date=2025-08-28&time=06:00

Zrušení členství

 • Popis: S pomocí speciální notifikační URL je možné členství i zrušit. Zrušení členství neznamená, že by byl člen smazán ze seznamu členů. Člen v seznamu zůstane, jen se mu systém odebere přístup do příslušné členské sekce nebo úrovně.
 • Odebrání členské sekce: Pro odebrání přístupu do celé členské sekce zadejte do URL notifikace parametr ?stop_membership=ID namísto původního ?add_new_member=0. „ID” je číselné označení členské sekce, tak jak ho máte v nastavení členské sekce. 
 • Příklad adresy pro odebrání přístupu do členské sekce: https://mujweb.cz/?stop_membership=0


 • Odebrání členské úrovně: Pro odebrání přístupu do vybrané členské úrovně zadejte do URL notifikace parametry ?stop_membership=ID&level=ID. Místo „ID” doplňte ID své členské sekce a členské úrovně tak, jak je vidíte v nastavení členské sekce. 
 • Příklad adresy pro odebrání členské úrovně: http://mujweb.cz/?stop_membership=0&level=2. V praxi se stane to, že se odebere přístup do členské úrovně ID 2 v členské sekci ID 0. Pokud jsou v členské sekci jiné členské úrovně, kam má uživatel přístup, tak do těchto úrovní bude přístup zachován.

POZOR: Skript neumí odebírat přístup do více členských sekcí / úrovní najednou. Pokud potřebujete na základě určité akce ve FAPI zrušit přístup do více členských sekcí / úrovní, je potřeba nastavit pro každou členskou sekci / úroveň samostatnou akci se samostatným skriptem. 

Pokud nastavíte skript tak, aby odebral přístup do členské úrovně ID=0 (tedy historicky první vytvořená členská úroveň), automaticky se zruší přístup do celé členské sekce a tím i všech úrovní.

Odeslání přístupových údajů do členské sekce

Pro zajištění co nejlepší doručitelnosti e-mailů s přístupy zákazníkům doporučujeme nastavit odesílání e-mailů skrze vlastní SMTP server. Návod k nastavení naleznete zde.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.

Potřebujete pomoct? Kontaktujte nás Kontaktujte nás