Nastavení členských úrovní

Členské úrovně se vytvářejí a spravují na stejném místě, jako je nastavení členské sekce.

V horní ovládací liště klikněte na nastavení (ikona tří pruhů) a následně z levého panelu vyberte "Členská sekce". Nyní si najděte vaší členskou sekcí a vyberte možnost "Nastavení" a poté vyberte druhou pod-záložku "Členské úrovně" v záložce "NASTAVENÍ".

V druhé záložce si můžete nastavit členské úrovně. Úrovně slouží například v případech, pokud budete mít v členské sekci obsah pro začátečníky a pokročilé. Díky členským úrovním můžete nastavit obsah pouze pro začátečníky a naopak jen pro pokročilé.

Jako první si musíte členské úrovně vytvořit. Klikněte tedy na tlačítko "Přidat členskou úroveň a následně zvolte název. Poté dejte " Uložit". Po vytvoření se vám v nastavení vytvoří box s členskou úrovní a v pravém rohu také ikona ozubeného kola a koše.

Koš vám umožní členskou úroveň smazat a ozubené kolo vám otevře další nastavení k dané úrovni.

V tomto nastavení můžete měnit název. Můžete také zvolit, zda chceme aby stránky pro tuto úroveň byly odkryty v menu i pro ostatní úrovně.

Jestliže se uživatel dostane na stránku, do které nemá přístup, je dobré si zde nastavit stránku, která se mu má v tomto případě zobrazit, například pro dokoupení členství, aby získal přístup. Jestliže stránku nezvolíte, kousek níže máte možnost alespoň vypsat text v případě, že nastane situace viz. výše.