Element pro strukturu - Blok 2.0

Element Blok nám přidává do elementu plno dalších možností. V tomto návodu se dozvíte, jak na to.

Tento element použijeme v případě, že například pouze v jednom ze sloupců řádku si přejeme mít jiné pozadí. Element blok funguje tak, že po jeho umístění na stránku do něj vkládáme další elementy.

Element přidáme přes tlačítko Přidat element>třetí záložka Struktura>ikona Blok.

Po kliknutí se dostáváme do editace elementu, kde máme dvě záložky:

  • NASTAVENÍ
  • NADPIS BLOKU

NASTAVENÍ

Zde volíme nejprve barvu pozadí bloku, případně jiné pozadí nebo obrázek, jak tomu je například u nastavení pozadí řádku či stránky. Pokud nezvolíme nic, dosáhneme průhledného pozadí, resp. zachováme pozadí daného řádku. Dále můžeme nastavit font písma a barvu odkazů pouze pro tento element.

Další nastavení se týká ohraničení bloku. Pokud si tedy navolíme například tloušťku čáry 5 pixelů a červenou barvu, kolem elementu se nám vytvoří ohraničení tvořené červenou tlustší čárou kolem dokola. Ohraničení můžeme také zakulatit rohy a to přes nastavení níže.

Dalé nastavíme odsazení vnitřního obsahu. Tímto volíme, jak daleko od okrajů bloku budou umístěny elementy, které do bloku vložíme. Posledním nastavením v této záložce je Stín. Nastavíme dle potřeby.

NADPIS BLOKU

Je jasné, že v této záložce můžeme volitelně nastavit nadpis bloku, který bude umístěn v jeho horní části. Vepíšeme text, zvolíme font, případně barvu pozadí a spodní ohraničení nadpisu.

Náhled

V náhledu vidíte blok s vloženým elementem textové pole.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.