Element FAQ

Element FAQ nám dává možnost elegantním způsobem umístit na web nejčastější otázky a odpovědi na ně.

Element přidáme přes tlačítko Přidat element>první záložka Základní>ikona FAQ.

Jednotlivé otázky a odpovědi přidáme přes tlačítko Přidat otázky.

V druhé záložce VZHLED pak můžeme nastavit styl zobrazení a font otázky i odpovědi a rovněž, zda má bý odpověď viditelná ihned nebo až po kliknutí na otázku.

Náhled