Kde vyplnit Title a Description

V boční ovládací liště zvolte Nastavení stránky > SEO stránky.

Zde si nastavíte Meta Title (titulek), Meta Description (popisek) a Meta Keywords (klíčová slova) pro danou stránku.