Element pro strukturu - Blok

Element Blok vám přidává do elementu plno dalších možností. V tomto návodu se dozvíte, jak na to. Element blok funguje tak, že po jeho umístění na stránku do něj vkládáte další elementy.

Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky.

Najeďte do prostoru elementu, čímž se zobrazí kontextové menu elementu vlevo nahoře a klikněte na ikonu tužky. Tím se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete tři záložky - Vzhled, Nadpis a Pokročilé.

Vzhled

Barva a obrázek na pozadí - Zde volíte nejprve barvu pozadí bloku, případně jiné pozadí nebo obrázek, jak tomu je například u nastavení pozadí řádku či stránky.  

Ohraničení bloku - U tohoto nastavení si můžete navolit tloušťku a barvu čáry, která se vytvoří po obvodu bloku.

Zakulacení rohů - Bloku můžete nastavit zda má mít ostré, zakulacené nebo kulaté hrany

Odsazení vnitřního obsahu - Výchozí hodnotu 40px si můžete upravit na jinou hodnotu. V takovém případě dojde k odsazení obsahu uvnitř bloku více či méně od jeho okrajů.

Stín - Jestliže chcete dát bloku stín, zde si můžete vybrat ze dvou stínů.

Texty - Nastavte bloku pravidlo, zda texty uvnitř mají být tmavé nebo světlé, či se mají nastavovat automaticky.

Nadpis

Každému bloku můžete zvolit jeho nadpis. V druhé záložce nastavení elementu si můžete tento nadpis zvolit a upravit jeho vlastnosti.

Pokročilé

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.