Element Kalendář akcí 3.0

Element Kalendář akcí má využití pro přehledné zobrazení plánovaných událostí. V tomto návodu se dozvíte, jak ho nastavit.

Vytvoření události / akce

Nejprve je potřeba vytvořit jednotlivé akce. Přejděte tedy do WordPressu pomocí W vpravo nahoře.

Pokračujte přes záložku Kalendář akcí > Přidat akci. Událost vytvoříte po kliknutí na tlačítko Přidat akci.

Přidat akci

Nyní v levé části editace vyplňte podrobnosti ohledně chystané události. Konkrétně  Název, Datum a čas konání, Místo konání, Popisek a Detail akce. Žádná z položek není povinná. V Detailu akce se zadává URL adresa stránky, kam chcete, aby byl návštěvník přesměrován po kliknutí na akci. Pokud se cílová stránka nachází na stejném webu, je možné vybrat název stránky z roletky. Stránku je potřeba mít připravenou předem.

Vytvoření akce

V pravé části editace je možné Zvolit kategorii akce a náhledový obrázek akce. Akci uložíte pomocí tlačítka Publikovat, nebo v případě, že provádíte dodatečné změny, tlačítkem Aktualizovat

Pokud budete potřebovat přidat další událost, v horní části editace klikněte opět na tlačítko Přidat akci.

Kategorie

Pokud potřebujete na web vložit více kalendářů, protože např. plánujete pořádat více akcí (pro děti, pro dospělé...) a nechcete, aby se vám akce míchaly do sebe, roztřiďte si je do kategorií a na stránce webu nechte vypsat vždy akce jen z konkrétní kategorie.

Ve Wordpressu přejděte na Kalendář akcí > Kategorie > vyplňte Název a klikněte na tlačítko Přidat kategorii.

Do které kategorie má která akce patřit vždy nastavíte v detailu akce - viz. postup výše.

Abyste mohli jednotlivé akce zařadit do kategorií, je potřeba kategorie vytvořit jako první. V opačném případě je potřeba vrátit se do nastavení akce a kategorii doplnit zpětně.

Vložení kalendáře na web

Jakmile budete mít všechny události vytvořené, vraťte se zpět do administrace MioWebu. Element přidáte přetažením elementu  Kalendář akcí z levého panelu do prostoru stránky tak, aby se vám rozsvítila modrá linka. Pokud element nevidíte, popojeďte posuvníkem v nabídce níže.

Máte-li akce ve Wordpressu nastavené, zobrazí se vám rovnou i ve stránce. Editaci pak provedete kliknutím na ikonu tužky.

Nemáte-li akce nastavené, vloží se jen prázdný element a akce je potřeba nastavit podle návodu výše. Editaci pak provedete také kliknutím na ikonu tužky.

V levém panelu se zobrazí záložky:

  • OBSAH
  • VZHLED
  • POKROČILÉ

OBSAH

Na záložce obsah vyberete, jaké akce a z jaké kategorie se mají zobrazit, v jakém počtu a posuvníkem nastavíte počet slov popisku, který se bude zobrazovat přímo na stránce.

Nastavit zde můžete také, zda chcete, aby se u akce zobrazoval obrázek, popisek a zda chcete mít zvýrazněné datum. Vámi požadovanou variantu nastavíte pomocí přepnutí posuvníku na ON/OFF. 

Skrýt obrázky ON = obrázek nebude vidět
Skrýt obrázky OFF = obrázek bude vidět

A stejně tak i u dalších možností.

Díle můžeme na záložce obsah přejít do administrace ve Wordpressu, a to kliknutím na Administrace akcí do celkové administrace nebo kliknutím na ikonu tužky u jednotlivých akcí do administrace příslušné akce.

VZHLED

Na záložce vzhled nastavíte počet sloupců, v nichž se bude seznam akcí zobrazovat, styl zobrazeného elementu, nastavíte poměr v jakém se budou zobrazovat obrázky (výběrem z možností v roletce) a nastavit můžete také přiblížení prvku po najetí myší na něj. To uděláte tak, že v kolonce Efekt vyberete z nabídky v roletce zoom.

Na záložce Vzhled dále vybíráte barvu zvýraznění data a dále pak font, velikost a barvu názvu a popisku. Nabídku rozbalíte kliknutím na ozubené kolečko vedle nadpisů Font názvu a Font popisku.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.

Pomohla vám tato nápověda? Děkujeme za vaše hodnocení :-) Ouuu, stala se nějaká chyba při odesílání hodnocení. Zkuste nás prosím ohodnotit později.