Element pro členskou sekci - Seznam lekcí

Element Seznam lekcí vám dává možnost nechat vypisovat podstránky nějaké nadřazené stránky, která pod sebou může mít například 5 stránek s lekcemi.

Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky.

Najeďte do prostoru elementu, čímž se zobrazí kontextové menu elementu vpravo nahoře a klikněte na ikonu tužky. Tím se dostanete do jeho nastavení.

V levém panelu najdete tři záložky - Obsah, Vzhled a Pokročilé.

Obsah

V této záložce vyberte ze seznamu nadřazenou stránku, jejíž podstránky chceme nechat vypsat. Je tedy potřeba mít vytvořenou strukturu stránek tak, aby jedna stránka byla nadřazená a například 5 výukových lekcí bylo této stránce podřazených. 

U "zaškrtávátek" si poté vybíráme, zda u výpisu chceme nechat zobrazit pčet komentářů, popisek, obrázek nebo ukazatel pokroku.

Poslední možnost je zvolit počet slov v popisku.

Vzhled

U vzhledu si můžete vybrat, na kolik sloupců se má element rozdělit a zda bude zobrazovat stránky s logikou jedna stránka na řádek nebo až pět stránek na řádek.

Poté vybíráte velikost mezer mezi jednotlivými stránkami v elementu a následně styl zobrazení elementu.

Nedílnou součástí je také možnost zvolit barvu každému "boxu".

Další nastavení se týká obrázku. Efekt po najetí myši může obrázek přiblížit. Stejně tak pro obrázek platí i další nastavení a to konkrétně, jak se má obrázek zobrazit. Na výběr je několik možností.

Na závěr volíte font názvu stránky a defaultní obrázek v případě, že stránka nemá svůj obrázek.

Pokročilé

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.