Element Tlačítko

Element Tlačítko můžete použít pro odkázání návštěvníka na jinou stránku nebo k zobrazení pop-up okna. 

Přidáte ho na stránku pomocí elementu Tlačítko.

Kliknutím na ikonu tužky se dostanete do nastavení tlačítka.

V levém panelu najdete tyto záložky:

  • Tlačítko
  • Dvojtlačítko
  • Pokročilé

TLAČÍTKO

V první řadě volíte  text tlačítka. Tento text bude umístěn doprostřed tlačítka. V řádku pod ještě nastavíte, jestli chcete malé, střední, velké nebo vlastní tlačítko. 

V další sekci rozhodujete o tom, co se má stát, když někdo na tlačítko klikne.

Otevřít stránku 

V poli  Odkazovat na vyberte stránku na svém webu, na kterou chcete odkazovat. Pokud chcete, aby byla stránka otevřena v novém okně, zaklikněte ikonku vedle pole Odkazovat na (rozsvítí se modře). Pokud má být stránka otevřena ve stejném okně, ikonka zůstane černá.

V případě, že si přejete zadat vlastní URL (tedy odkazovat mimo váš web), nastavte posuvník vedle textu  Zadat vlastní URL do polohy ON a zadejte požadovanou adresu, která se má po kliknutí na tlačítko otevřít.

Zobrazit pop-up 

Z této nabídky vybíráte buď již svůj vytvořený pop-up, nebo vytvoříte nový. Návod na tvorbu pop-upů máte zde.

Nakonec také nezapomeňte vybrat, jak bude tlačítko na stránce zarovnáno – vpravo, nebo vlevo.

VZHLED TLAČÍTKA

Jak bude tlačítko vypadat, ovlivníte variantou Vzhled tlačítka.

Pokud chcete jiný vzhled, nastavíte ho přímo v  Nastavení webu > WEB > Vzhled > Tlačítka webu, kde si přednastavíte tlačítka, která budete používat.

Nové tlačítko vytvoříte kliknutím na  Přidat styl tlačítka.

Při výběru stylu volíte pozadí tlačítka, styl tlačítka, barvu písma, font, zaoblení rohů, výšku a šířku. Pokud vyberete jinou koncovou barvu, docílíte barevného přechodu. Také máte možnost gradient ON pod variantou Pozadí tlačítka. Až si tlačítko nastylujete podle svých představ, změny uložte.

Záložka Hover slouží k nastavení vzhledu tlačítka v případě, že na něj najedete myší. Takové tlačítko se může přiblížit, zesvětlit, ztmavit, nebo mu nastavíte efekt vlastní.

DVOJTLAČÍTKO

Pokud chcete umístit dvě tlačítka vedle sebe v jednom elementu, použijete k tomu záložku  Dvojtlačítko. Po zakliknutí volby Zobrazit druhé tlačítko (modře svítí ON) nastavíte vzhled druhého tlačítka stejným způsobem, jakým jste nastavovali první.

POKROČILÉ

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.

CW 3.0.