Element HTML

Element HTML využijí ti, kteří chtějí do Miowebu vložit vlastní kód HTML nebo Javascript.

Jestliže chcete umístit do vaší stránky HTML kód, použijte element HTML.
Chycením a umístěním na vybrané místo jej vložíte do stránky.

Kliknutím do prostoru elementu nebo na ikonu tužky se dostanete do jeho nastavení.

HTML

Na této záložce se zobrazí pole pro zadání kódu. Dávejte pozor na to, aby byl HTML kód validní. Neukončené HTML tagy mohou narušit strukturu stránky a při uložení pak může docházet k chybám. Pokud kód obsahuje Javascript, může se stát, že se projeví až po aktualizaci stránky. 

Pokročilé

Pokročilé nastavení je u všech elementů stejné. Můžete se tedy řídit tímto návodem pro pokročilé nastavení.